מועצת הסגל האקדמי

מועצת הסגל האקדמי (שבעבר נקראה "ועדת הוראה") הנה מסגרת ותיקה מאד במכללה. מדובר בגוף התנדבותי כלל מכללתי אשר משמש מקום מפגש ודיון לנציגי המרצים. החל משנת תשע"ט תפעל מועצת הסגל במתכונת חדשה שתכלול שלושה מפגשים הפתוחים לכלל חברי הסגל במהלך השנה. המפגשים יעסקו בסוגיות בוערות שיש להן רלוונטיות לעבודת הסגל ופוטנציאל להשפעה ולשינוי. הנושא המרכזי לכל פגישה יוגדר לקראתה ואתן/ם מוזמנות/ים להציע נושאים לדיון (בדוא"ל זה: kidumhoraa@smkb.ac.il).

כך, תישמר מטרתה המרכזית של מועצת הסגל כמסגרת המאפשרת קיום דיון ושיח פתוח בנוגע לתהליך ההוראה-למידה והכשרת המורים במכללה. ככזו היא תשאף לקדם שיח רוחבי בין חברי סגל מפקולטות ומחלקות שונות במכללה וכן שיח אופקי בין חברי הסגל לבין הנהלת המכללה.