הרשמה להשתלמויות מרצים מטעם היחידה לקידום הוראה

ההשתלמויות לסגל המרצים במכללה נחלקות לשלושה אשכולות, שבתורם נחלקים לערוצים שונים, לפי תכנם:

  • "ארגז הכלים החינוכי" - דרכי הוראה ולמידה: א) כלים דיגיטליים בהוראה ב) למידה התנסותית-חווייתית ג) אמפתיה ככלי פדגוגי
  • "מי מפחד מאקדמיה?" - טיפוח מיומנויות אקדמיות: א) כלי הוראה - סילבוסים, הערכה, הנחיית עבודות ב) כתיבה ומחקר
  • "למה לי פוליטיקה עכשיו?" - רגישות חברתית-תרבותית, התמודדות עם תכנים טעונים וחיבור לקהילה
  • "חינוך ומעבר לו" - בין אישי למקצועי: אתגרים ומשברים במהלך החיים, אמנות ויצירה ועוד

בחלק מהערוצים יוצעו תהליכי ליווי והכשרה אישיים, לצד התהליכים הקבוצתיים.
מוזמנות ומוזמנים להיות בקשר, לבקש ולהציע השתלמויות והכשרות שיתרמו לקידום ההוראה במכללה.

ד"ר ניסים אבישר 
nissim.avissar@smkb.ac.il