פרסומים ומאמרים

 

חוברת נגישות בהוראה

עניינה של החוברת הוא טיפול בנגישות בהוראה לסטודנטים עם מוגבלויות. חוברת זו מבקשת לתת מענה לחוק הנגישות.

חוברת נגישות בהוראה

• הלוינגר, א' ורויטמן, י' (2014). נגישות בהוראה. בית ברל והמוסד לביטוח לאומי.