היחידה לקידום ההוראה

 

היחידה לקידום ההוראה מופקדת על הפיתוח המקצועי של המרצים והמנחים במכללת סמינר הקיבוצים - כחלק מהחזון לקידום וטיפוח ההוראה ולאור ייעודנו העיקרי להכשרת דור המורים העתידי.
מטרותיה העיקריות של היחידה לקידום איכות ההוראה: הקניית ידע, מיומנויות, עמדות וערכים הנדרשים לשיפור איכות ההוראה ולקידום והעצמה של סגל המרצים מהבחינה המקצועית. זאת מתוך הכרה בכך, שכל מרצה מהווה בעצמו דגם להוראה עבור הסטודנטים שלנו.

פעילות היחידה מבוססת על תהליכים של איתור צרכים והצעת דרכים עדכניות להתמודדות באמצעות סדנאות, למידה תוך כדי התנסות, ולמידה מעמיתים.
נשמח לקבל הצעות ויוזמות אשר עשויות לתרום לשיפור ולקידום ההוראה.
היחידה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם ראשי המסלולים וראשי התחומים במכללת סמינר הקיבוצים.

 

צור קשר

ד"ר ניסים אבישר
מרכז היחידה לקידום ההוראה
ויו"ר מועצת הסגל האקדמי
בניין ההנהלה, חדר 210

03-6902283
Nissim.Avissar@smkb.ac.il