תקנון לימודים

מתעניינים וסטודנטים יקרים, שלום!

בעמוד זה תמצאו את תקנוני מכללת סמינר הקיבוצים. בתקנונים מצויינים נהלי המכללה.

מכיוון שתקנון הלימודים לשנת הלימודים האחרונה (המתקיימת בפועל) עשוי להתעדכן מעת לעת, הקובץ הדיגיטלי הוא העדכני ביותר, ואנו כפופים לו.

סטודנט במכללה מצופה לעמוד בנהלי המכללה המצויינים במסמכים אלה אשר נוסחו לאור ערכי המכללה ומתוך אמונה כי נהלים אלה משמשים כלים להכשרת מורים טובים יותר.

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה וצמיחה אישית.

בברכה, צוות הדיקנט

 

תקנון לימודים

תקנון לימודים בלמ"ת תשפ"א

תקנון לימודים בלמ"ת תש"ף