מנהל אקדמי - מערכת שעות ושיבוצים

להלן פירוט הנהלים לשיבוצי המערכת במכללה: תלמידים שזכאים לשיבוץ מקוון יקבלו על כך הודעה אישית בפורטל הסטודנטים ובמייל בסמוך למועד השיבוץ.
לפני הכניסה לשיבוץ מקוון יש לעיין בהנחיות לביצוע שיבוץ מקוון.

הרישום לחלק מהקורסים מתבצע באמצעות מזכירויות הפקולטה (ולא באמצעות הרישום המקוון). 

מערכת השעות והשיעורים לשנת הלימודים תשפ"א על פי חוגי הלימוד מופיעים בפורטל הסטודנטים תחת השיעורים שלי / שיעורים לפי תכנית לשנת תשפ"א.

סטודנטים סדירים שנה א'

המערכת תשובץ על ידי מזכירות הפקולטה במהלך חודשים יולי-ספטמבר לסטודנטים ששילמו מקדמה.
 

סטודנטים סדירים שנים ב' – ג'

המערכת תשובץ על ידי מזכירות הפקולטה, למעט קורסי בחירה במסלולים מסוימים שישובצו באופן מקוון על ידי הסטודנטים (ששילמו מקדמה וביצעו הסדר שכ"ל).
הודעות אישיות לסטודנטים יישלחו מטעם הפקולטות.
 

סטודנטים סדירים שנה ד'

תלמידי שנה ד' סדירים יקבלו הודעות בפורטל הסטודנטים ובמייל עם התאריך שבו ייפתחו השיבוצים המקוונים. יש לעקוב אחר ההודעות הנשלחות ממזכירויות הפקולטות.

במהלך חודשים יולי ואוגוסט 2020 ייפתחו השיבוצים (לפי הפירוט שיעודכן על ידי הפקולטות), רק סטודנטים ששילמו מקדמה וביצעו הסדר שכ"ל יוכלו לבצע שיבוצים.


סטודנטים בתכנית המצטיינים

שיבוצים על פי הודעות אישיות יישלחו בפורטל הסטודנטים, ובתיאום עם מזכירות רג"ב.


סטודנטים בתכניות הסבת אקדמאים להוראה

תלמידי הסבה יוכלו להשתבץ רק לאחר שתשלום המקדמה (ולסטודנטים ממשיכים גם ביצוע הסדר שכ"ל) ייקלט במדור שכר לימוד.
שיבוץ מקוון למרבית המסלולים ייפתח באמצעות האתר על פי הודעות אישיות המתפרסמות בפורטל הסטודנטים.

כל תלמידי הסבה המעוניינים במפגש ייעוץ אישי יוכלו לתאם מפגש כזה על פי הנחיות שיתפרסמו על ידי מזכירויות הפקולטות.

הרישום לסדנאות הסטאז' לתלמידי הסבה נעשה בצורה מקוונת באתר (רשאים להירשם לסדנא רק מי שסיים את חובות הלימוד כפי שמפורט באתר).

תואר שני

במהלך יולי-אוגוסט יערכו שיבוצים על פי הנחיות שישלחו מהפקולטות. ניתן להשתבץ רק לאחר שתשלום המקדמה (ולסטודנטים ממשיכים גם ביצוע הסדר שכ"ל) ייקלט במדור שכר לימוד.

 

קורס ביטחון ובטיחות וקורס זהירות בדרכים (זה"ב)

כל סטודנט נדרש לבצע שני קורסי חובה מקוונים בנושאים:

  • "בטחון, בטיחות ושעת חירום"
  • "זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בריא"

הקורסים מועברים ע"י מכון מופ"ת בשיתוף עם האגף להכשרת עובדי הוראה. הם מתקיימים במועדים המופיעים בטבלה הבמשך. ניתן לבצע את שני הקורסים במקביל באותם תאריכים או בנפרד, בתאריכים שונים.

עלות כל קורס הינה 60 ₪ (שמשולמים ישירות למכון מופ"ת). הנחיות תשלום וכניסה לאתר הקורס ישלחו כמספר ימים לפני תחילת הקורס.


אודות הקורס – איך מתנהל הקורס?
הקורס הינו קורס מקוון, והוא מתקיים באמצעות אתר אינטרנט המכיל את כל חומרי הלמידה התרגול והמבחן.
את הפעילויות באתר הקורס יש לבצע בתקופת הקורס, בזמנכם החופשי. את המבחן ניתן לבצע במועד הנוח לכם, אך לפני מועד סיום הקורס.
יש להקפיד להירשם לכל אחד מן הקורסים בזמן. לאחר מועד ההרשמה ניתן יהיה להירשם רק למועד הבא.
 

 

  תקופת הקורס (מתחיל בימי ב') הרשמת סטודנטים עד לתאריך
1 02.11.2020 - 23.11.2020 21.10.2020
2 07.12.2020 - 28.12.2020 25.11.2020
3 04.01.2021 - 25.01.2021 23.12.2020
4 01.03.2021 - 22.03.2021 17.02.2021
5 03.05.2021 - 24.05.2021 20.04.2021
6 07.06.2021 - 28.06.2021 26.05.2021

 

קורס עזרה ראשונה

קורסי עזרה ראשונה תשפ"א

הנחיות לקורס עזרה ראשונה חצי מקוון


בקשה לשינוי מערכת

קישור לטופס בקשה לשינוי מערכת עבור הלומדים בפקולטות: חינוך, מדעים ומדעי הרוח והחברה.
קישור לטופס בקשה לשינוי מערכת עבור הלומדים בפקולטה לאמנויות.