מנהל אקדמי - מערכת שעות ושיבוצים

 

להלן פירוט הנהלים לשיבוצי המערכת במכללה: תלמידים שזכאים לשיבוץ מקוון יקבלו על כך הודעה אישית במערכת ההודעות של שער לסטודנט סמוך למועד המפורט למטה.
לפני הכניסה לשיבוץ מקוון (הנמצא בשער לסטודנט בתפריט הימני) יש לעיין בהנחיות לביצוע שיבוץ מקוון (לחצו כאן).
תלמידים שאינם זכאים לשיבוץ מקוון ישובצו על ידי מזכירויות המסלול או יקבלו הנחיות אישיות עד אמצע אוגוסט.

קבצים המפרטים את מערכת השעות והשיעורים לשנת הלימודים תשע"ז ע"פ חוגי הלימוד מופיעים בתחתית העמוד.
 

סטודנטים סדירים שנה א'

המערכת תשובץ על ידי מזכירות המכללה במהלך חודש ספטמבר לתלמידים ששילמו מקדמה.
 

סטודנטים סדירים שנים ב' – ג'

המערכת תשובץ על ידי מזכירות הפקולטה, למעט קורסי בחירה במסלולים מסוימים שישובצו באופן מקוון על ידי הסטודנטים (ששילמו מקדמה).
הודעות אישיות לסטודנטים אלה יישלחו לשער לסטודנט עד אמצע חודש אוגוסט. יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות בשער לסטודנט.
 

סטודנטים סדירים שנה ד'

תלמידי שנה ד' סדירים יקבלו הודעות אישיות בפורטל הסטודנטים עם התאריך שבו ייפתו השיבוצים המקוונים. יש לעקוב אחר ההודעות הנשלחות ממינהל אקדמי.

החל בתאריך 1.8.16 בשעה 15:00 ייפתחו השיבוצים לכולם (שנה ד' סדירים) לאורך כל שעות היום, מתאריך זה רק סטודנטים ששילמו מקדמה יוכלו לבצע שיבוצים.


שנה ד' השלמה ל- .B.Ed

לקראת אמצע אוגוסט תיפתח הרשמה לפגישות ייעוץ על פי הודעות אישיות שישלחו בשער לסטודנט. יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות בשער לסטודנט.
 

סטודנטים בתכנית המצטיינים

שיבוצים על פי הודעות אישיות שישלחו בשער לסטודנט.
 

סטודנטים בתכניות הסבת אקדמאים להוראה

תלמידי הסבה יוכלו להשתבץ רק לאחר שתשלום המקדמה ייקלט במדור שכר לימוד.
שיבוץ מקוון למרבית המסלולים ייפתח באמצעות האתר בין התאריכים 10-15 לאוגוסט 2015 על פי הודעות אישיות המתפרסמות בשער לסטודנט. למעט בחוגים: חינוך גופני, על יסודי מתמטיקה, על יסודי ביולוגיה ותלמידים חוזרים, במסלולים אלה על התלמידים לתאם מפגש ייעוץ.

כל תלמידי הסבה המעוניינים במפגש ייעוץ אישי יוכלו לתאם מפגש כזה על פי הנחיות שיתפרסמו בתחילת חודש אוגוסט.

הרישום לסדנאות הסטאז' לתלמידי הסבה נעשה בצורה מקוונת באתר
(רשאים להירשם לסדנא רק מי שסיים את חובות הלימוד כפי שמפורט באתר)

תואר שני

במהלך אוגוסט יערכו שיבוצים על פי הנחיות שיפורסמו בהמשך.

 

קורס ביטחון ובטיחות

הנחיות ותאריכים לקורסי ביטחון ובטיחות המתקיימים על ידי מכון מופ"ת


קורס זהירות בדרכים (זה"ב)

הנחיות ותאריכים לקורסי זה"ב המתקיימים על ידי מכון מופ"ת


קורס עזרה ראשונה

תאריכים לקורסי עזרה ראשונה

הנחיות לקורס עזרה ראשונה חצי מקוון (כפי שנשלחו ע"י המרכז לרפואת חרום)


בקשה לשינוי מערכת

קישור לטופס בקשה לשינוי מערכת עבור הלומדים בפקולטות: חינוך, מדעים ומדעי הרוח והחברה.
קישור לטופס בקשה לשינוי מערכת עבור הלומדים בפקולטה לאמנויות.
להלן קובץ  המפרט  את מערכת השעות והשיעורים לשנה"ל תשע"ז
קבצים נוספים יפורסמו בהמשך.