מניעת הטרדה מינית

נוהל מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עוולה אזרחית, ועבירת משמעת חמורה . הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים ועומדות בניגוד למדיניות המכללה. 

החוק למניעת הטרדות מיניות נחקק ע"י הכנסת בשנת 1998, ניתן לעיין בו בלינק הבא.
לקריאת התקנון למניעת הטרדה מינית של מכללת סמינר הקיבוצים לחצו כאן.
החוק למניעת הטרדות מיניות באנגלית, ניתן לעיין בלינק הבא
החוק למניעת הטרדות מיניות בערבית, ניתן לעיין בלינק הבא


הטרדה מינית הנה עבירה על החוק!!! אם נפגעת מהטרדה מינית אל תהסס/י לפנות

מי יכול לפנות
סטודנטים/יות, מרצים/ות, עובדי/ות  מנהל

למי ניתן לפנות?
ממונה על טיפול בהטרדות: ניבי שנער זמיר, דקנית הסטודנטים
03-6901252
Nivi.Shinar@smkb.ac.il
Hatradot@smkb.ac.il

דנה גל נצר, קמפוס צפון
03-6902465

נציגת האגודה
Hatradot.aguda@smkb.ac.il

מהי הטרדה מינית

1. סחיטה באיומים כשהמעשה הנדרש הינו בעל אופי מיני (כל צורה של התניה בין דרישה למעשה ובין קבלה של משהו).
2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין (נגיעות, חשיפה בעלת אופי מיני, הצצה, אוננות בפני אחר/ת).
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני (דיבור, רמיזה או מגע) לסטודנט/ית או עובד/ת שהראו כי אינם מעוניינים בכך.
4. תייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות של סטודנט/ית או עובד/ת שהראו כי אינם מעוניינים בכך (בע"פ, בכתב, בהתנהגות). התייחסות אחת מספיקה, אם האדם ניזוק מההתייחסות. אי-הסכמה צריך להתבצע במילים/בהתנהגות.
5. התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו, מיניותו או הנטייה המינית של אדם.
6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

לגבי סעיפים 3 ו- 4: אין צורך להראות אי-הסכמה במצב של יחסי מרות / טיפול / חינוך וכיו"ב. יחסים בין מנהל/ת לעובד/ת או מרצה לסטודנט/ית נחשבים יחסי מרות.

מה לעשות במקרה שהוטרדת מינית?
חשוב להימנע בכל מחיר משלושה דברים:

  • אל תאשימ/י את עצמך - יש להוציא את הכעס החוצה ולהפנותו כלפי המטריד/ה.
  • אל תדחה/תדחי - אם דוחים תגובה, ההתנהגות הפוגעת לא תיפסק, ונגרם נזק מצטבר לנפגע/ת.
  • אל תשמרי/תשמור את זה לעצמך!

שמירה על סודיות
מכללת סמינר הקיבוצים תכבד את פרטיותם של כל המעורבים בתלונה, ככל האפשר ובשים לב לדרישות החוק.
המתלוננ/ת תוכל להגיש תלונה במסגרת המכללה ו/או ברמה הפלילית באמצעות תלונה במשטרה.
ניתן לפנות למרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, בטלפון 1202.

פוסטר של הנוהל למניעת הטרדה מינית תלוי בלוחות מודעות ברחבי הקמפוס וכן באתר משרד הדיקנט.
את הנוהל המפורט למניעת הטרדה מינית ניתן למצוא בתקנון הסטודנטים, להתחבר באמצעות הברקוד, לקבלו במשרדי אגודת הסטודנטים ובמשרד הדיקנט.