הדרכת בטיחות, נוהל הנגשה ומניעת הטרדה מינית

חוברת זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנית לשנים וגברים כאחד

הדרכת בטיחות

חוברת זו נועדה להדריך אותך בנושאי הבטיחות, הוראות אלו הינן הנחיות יסוד בלבד, ואין הן באות במקום הוראות נוספות שתפורסמנה בעתיד.

חשוב לזכור! הממונים הישירים הם האחראים לבטיחות והבריאות במקום העבודה, ולכן יש להקשיב להם היטב ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם. אל תהסס לשאול את הממונה הישיר שלך לגבי הסיכונים המיוחדים הנמצאים במקום עבודתך ובהם אתה עלול להיתקל במהלך מילוי תפקידך.

עישון
העישון מותר אך ורק באזורים שנקבעו וסומנו. העישון במשרדים אסור. כבה היטב את הסיגריה ואל תשליך בדלי סיגריות לסלים ופחי אשפה.

עזרה ראשונה
עזרה ראשונה לנפגע יגיש רק אדם שהוכשר והוסמך לכך. טיפול לא מקצועי בנפגע עלול להזיק יותר מאשר להועיל.
מספרי טלפון מגישי עזרה ראשונה בהמשך מסמך זה.  למידע על מיקום תיקי עזרה ראשונה להתקשר לטל' 2345

שהות במשרד שלא בשעות הפעילות 
באחריותך ליידע אדם נוסף (שומר קמפוס נמיר 052-3333442 , שומר קמפוס אומנויות 052-6798881 או עובד במשרד אחר) על עבודתך כעובד יחיד במשרד. אין לעבוד במשרד נעול.

תאונת עבודה
במקרה של תאונה בעבודה יש להודיע לממונה ולאחראי תחום הבטיחות (ראה רשימת מס' טלפון חיוניים)  סמוך למועד ההתרחשות. 2345). במידה ונדרש קבלת טיפול רפואי, דאג לקבל טופס ב.ל. 250   "הודעה לביטוח לאומי" ממשאבי אנוש. הטופס משמש אישור לקבלת טיפול רפואי לנפגע עבודה במרפאה ובחדר מיון בית החולים. במידה והתאונה אירעה בדרך לעבודה או מהעבודה עליך לדווח לממונה עליך וזה יעביר הודעה לאחראי תחום בטיחות. עליך להעביר למשאבי אנוש אישור רפואי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה"  הכולל את כל ימי ההיעדרות כתוצאה מהתאונה.

בסיום יום העבודה
כבה אורות, נתק מכונות ומכשירים וכל ציוד אחר המחובר למקורות האנרגיה (מחשב, חשמל, מיזוג אוויר, וכד').

 

מספרי טלפון חיוניים:
מס. סידורי גורם  מס' טלפון 
 1. כיבוי אש  102 
2.   מד"א 101
3. משטרת ישראל 100
4.  חברת חשמל 103
5. איחוד הצלה 1221
6. שומר קמפוס נמיר 052-3333442
7. שומר קמפוס אומנויות 052-6798881
8. מרכז תמיכה מנהל טכנולוגיות

03-6902345
טל' פנימי 2345

9.

מגיש עזרה ראשונה
קמפוס נמיר-שרלי טל

054-3077318
10.

מגיש עזרה ראשונה
קמפוס אומנויות-מרטין זקס

052-5848141
11.

אחראי תחום בטיחות
יואב נחום

054-4207629
טל' פנימי 2139

 אנו מאחלים לך עבודה בטוחה וללא תאונות

למידע מורחב

פיזנטי שמואל - ממונה בטיחות  
 


 

נוהל הנגשה

מכללת סמינר הקיבוצים דוגלת בשוויון הזדמנויות למימוש הזכות להשכלה גבוהה ומאפשרת לכל הסטודנטים והסטודנטיות למצות את הפוטנציאל הגלום בהם. 
אנו פועלים תחת  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ותחת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), תשע"ז - 2016,  שעיקרם "זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות".

ממי ניתן לקבל מענה וטיפול במסגרת המכללה?

1.  רכזת נגישות: סיגל מגן טלפון: 03-6901292  דוא"ל: Negishut@smkb.ac.il (אחראית על התאמות כהגדרתו בסעיף  11 בתקנות)

השירות כולל:

  • שיחת היכרות לבדיקת הצרכים והסיוע להם זקוק הסטודנט.
  • ידע והכוונת הסטודנט לשירותי סיוע הקיימים במכללה.
  • התאמות למהלך השוטף של הלימודים ולבחינות.
  • תיווך צורכי הסטודנט לצוות ההוראה.
  • ריכוז פניות בנושאי נגישות המכללה והעברתם לטיפול הגורמים הרלוונטיים.

לצורך מענה מיטבי, יש לתאם פגישה בדוא"ל או בטלפון, לשם הצגת אופי המגבלה, הסיוע הנדרש ובקשת התאמות.

2.  מהו"ת: מרכז התמיכה (על פי סעיף 3) ענת רייכנברג  מזכירה, mahut_skb@smkb.ac.il  

 מענה לסטודנטים עם לקויות למידה ואבחון תקף.

3.  מנהלת מרכז מהו"ת ד"ר אופירה טיקוצ'ינסקי  050-5599656 , ofiraty@gmail.com


מה המינוח הנכון?

המינוח הנכון הוא אנשים עם מוגבלות (ולא בעלי מוגבלות או מוגבלים).
אנשים עם מוגבלות יכולים להיות סטודנטים עם  לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

באיזה אופן באות המגבלות לידי ביטוי בהקשר האקדמי ?

לכל אחת מהמגבלות אפיון שונה ולכן הן באות לידי ביטוי בצורה אישית ושונה.
יחידת דיקנט  הסטודנטים ומהו"ת ( סטודנטים עם לקויות למידה) מהווים כתובת לפניות לקבלת הכוונה וייעוץ, תיאום וריכוז המידע.

תמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות פיזיות וחושיות

מועמד עם לקות למידה זכאי להתאמות, ובתנאי שיגיש אבחון עדכני ומוסמך. סטודנטים עם לקויות למידה מטופלים במרכז מהו"ת.  המכללה תבחן בחיוב את המלצות הגורם המאבחן ותאשרן או לא, בכפוף ובהתאם למגבלות המוסד . יטופלו רק אבחונים תקפים -7 שנים ומעל גיל 17.
מועמד עם לקויות חושיות ו/או מוגבלות פיזית חייב ליידע, קודם בואו לוועדת קבלה, את מזכירת המחלקה, כדי לאפשר הנגשה מבעוד מועד . סטודנטים עם מגבלת שמיעה אשר בידם אישור רפואי זכאים לכרטיס צילום שיוכלו לקבלו בדיקנט הסטודנטים.  סטודנטים עם מגבלת ראייה אשר בידם אישור רפואי והמלצה רפואית זכאים להגדלת שאלון.  כל סטודנט עם מגבלה פיזית וחושית מוזמן לפנות לדיקנט הסטודנטים לשם בדיקת ההתאמות שהוא עשוי להיות זכאי להן.  סטודנט יוכל לבקש התאמות בכפוף לאמור לעיל עד חודש לפני תחילת תקופת המבחנים.
 


 

מניעת הטרדות מיניות

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים. הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת חמורה. הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים, ועומדת בניגוד למדיניות המכללה.

הטרדה מינית הינה עבירה על החוק!!! אם נפגעת מהטרדה מינית אל תהסס/י לפנות.

מהי הטרדה מינית :

1.  סחיטה באיומים כשהמעשה הנדרש הינו בעל אופי מיני (כל צורה של התניה בין דרישה למעשה ובין קבלה של משהו).

2.  מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין (נגיעות, חשיפה בעלת אופי מיני, הצצה, אוננות בפני אחר/ת).

3.  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני (דיבור, רמיזה או מגע) לסטודנט/ית או עובד/ת, שהראו כי אינם מעוניינים בכך.

4.  התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות של סטודנט/ית או עובד/ת, שהראו כי אינם מעוניינים בכך (בע"פ, בכתב, בהתנהגות). התייחסות אחת מספיקה, אם האדם ניזוק מההתייחסות. אי-הסכמה צריך לבוא לידי ביטוי  במילים/בהתנהגות.

5.  התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו, מיניותו או הנטייה המינית של אדם.

6.  פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו של אדם, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

לגבי סעיפים 3 ו- 4: אין צורך להראות אי-הסכמה במצב של יחסי מרות / טיפול / חינוך וכיו"ב. יחסים בין מנהל/ת לעובד/ת או מרצה לסטודנט/ית נחשבים יחסי מרות.

מה לעשות במקרה שהוטרדת מינית?

חשוב להימנע בכל מחיר משלושה דברים:

  • אל תאשימ/י את עצמך - יש להוציא את הכעס החוצה ולהפנותו כלפי המטריד/ה.
  • אל תדחה/תדחי - אם דוחים תגובה, ההתנהגות הפוגעת לא תיפסק, ונגרם נזק מצטבר לנפגע/ת.
  • אל תשמרי/תשמור את זה לעצמך!

במקרה בו תוגש תלונה נגד עובד ביחס להטרדה מינית של מרצה, עובד/ת או סטודנט/ית, תתכנס הוועדה הייעודית לטיפול בהטרדות מיניות ותקבל את החלטתה.

מי יכול לפנות?
סטודנטים/יות, מרצים/ות, עובדי/ות  מנהל.

למי ניתן לפנות?
ממונה על טיפול בהטרדות: ניבי שנער זמיר, דיקנית הסטודנטים 
03-6901252
Nivi.Shinar@smkb.ac.il
Hatradot@smkb.ac.il

דנה גל נצר, קמפוס צפון
03-6902465

נציגת האגודה
Hatradot.aguda@smkb.ac.il

שמירה על סודיות
מכללת סמינר הקיבוצים תכבד את פרטיותם של כל המעורבים בתלונה, ככל האפשר ובשים לב לדרישות החוק.
המתלוננ/ת תוכל להגיש תלונה למכללה ו/או ברמה הפלילית באמצעות תלונה במשטרה. ניתן לפנות למרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, בטלפון 1202.

נוהל הטרדה מינית מפורט תלוי בלוחות מודעות ברחבי הקמפוס ובאתר הדיקנט