סיוע לסטודנטים בשירות מילואים

מכללת סמינר הקיבוצים נמנת עם המוסדות האקדמיים שנציגי הנהלתן חתמו על אמנת המועצה להשכלה גבוהה לגבי הסטודנט המשרת במילואים במהלך לימודיו.
באמנה זו מבטאים המוסדות להשכלה גבוהה ואגודות הסטודנטים את התודה, את ההוקרה, את ההערכה ואת המחויבות לסטודנטים הרבים העושים למען בטחון המדינה ולהגנה על אזרחיה.
הסיוע הניתן לסטודנטים נועד למזער, ככל שניתן, את הפגיעה בלימודים ובהישגים בגין שרות מילואים (של לפחות 14 יום רצופים, או שירות של מספר רב של ימים מצטברים) והוא כולל: 

  • מועדי בחינה מיוחדים או נוספים 
  • דחייה במועדי הגשת עבודות ותרגילים ו/או קבלת מטלה חלופית 
  • התחשבות בהיעדרות מקורסים בהם חלה חובת נוכחות 
  • סיוע בהשלמת לימודים 
  • צילומים של חומרי לימוד או/ו מתן כרטיס צילומים (בשיתוף עם אגודת הסטודנטים) 
  • עדיפות בהשאלת ספרים מהספרייה 
  • סיוע, במידת הצורך, ברישום לקורסים

סטודנט המבקש לממש זכאותו לשירות כלשהו בגין שירותו במילואים יפנה לדיקאן הסטודנטים למימוש קבלת השירות.
ההחלטה בדבר מתן שירות או תנאים מיוחדים לסטודנט ששרת במילואים תהיה בידי דיקאן הסטודנטים אשר יתייעץ ,במידת הצורך ולפי שיקול דעתו , במחלקות האקדמיות השונות .

הכרה בימי מילואים כחלק מעשי במעורבות חברתית

בשנת 2012 עבר חוק המילואים עדכון וזה לשונו:

"מוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות, יהיה רשאי להכיר גם בשירות המילואים כפעילות המזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות לתואר לפי כללים שיקבע"

לפיכך החלטת המכללה היא כי סטודנט/ית המשרת במילואים מעל 14 יום בשנה, זכאי להכרה בחלק המעשי של המעורבות החברתית ויוכל לקבל פטור של 1 ש"ש, כך שיידרש ב-30 שעות מעורבות חברתית לצורך קבלת 1 ש"ש נוסף, זאת  כדי לעמוד בהיקף הש"ש הנדרש, פעם אחת במסגרת לימודי התואר.

טפסים ליחידה

בפורטל הסטודנט תוכל למצוא מערכת שעות ואישור לימודים. תוכל להציגם לגורמים הרלוונטים ביחידתך ולבקש דחייה של שירות המילואים.
במידה ותידרש באישורים נוספים, אנא פנה לדיקנט הסטודנטים, בכתב ובצירוף הצו.

מייל דיקנט הסטודנטים         Dean.Stu@smkb.ac.il