מרתון בשיטות מחקר כמותיות (קורס עזר)

מטרות הקורס: הקורס נועד לחדד את הידע במושגים בסיסיים בשיטות מחקר כמותיות תוך כדי התמקדות בהיבטים שונים בבניית מערך מחקר כמותי ובהקניית מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית.

מבנה הקורס: הקורס מורכב מ-3 שיעורים הבאים:

1- יחידת הלימוד של שיטות המחקר: הכול על משתנים (הבדל בין משתנה לערך, תפקיד המשתנה במחקר, שתי הגדרות למשתנים, סולמות מדידה של המשתנים); שאלות והשערות מחקר; מערך מחקר; קשר בין משתנים וסיבתיות; בניית כלי מחקר, בדיקת תוקף ומהימנות, שיטות דגימה ושיטות לאיסוף נתונים.

2- יחידת הלימוד של הסטטיסטיקה: התפלגות שכיחויות, ממדיי מרכז ופיזור, ייצוג גרפי, התפלגות נורמלית, ציוני תקן, מדדי קשר

3- שאלות לדוגמה ותרגול


מועדי המרתון:
מרצה: קטיה רוזנברג

  תאריך שעה
שיעור 1 12.6.19 (ד') 10:00-11:30
שיעור 2 18.6.19 (ג') 10:00-11:30
שיעור 3 20.6.19 (ה') 10:00-11:30

עלות המרתון  200 ₪


הרשמה ותשלום
רישום למרתון מתבצע דרך האינטרנט בלבד ובאמצעות כרטיס אשראי (התשלום באמצעות טופס מאובטח ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים לאחר ביצוע התשלום).
הרישום הוא על בסיס מקום פנוי, ויסתיים כשהקבוצה תתמלא או עד שבועיים לפני המועד  
פתיחת המרתון מותנית במינימום נרשמים.   

 

ביטול הרישום:
בקשת הביטול תתקבל בכתב ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת מחזור המרתון. לאחר תאריך זה ביטול הרישום יהיה כרוך בדמי ביטול של 50 ₪.

אנא בצעו תשלום רק לאחר שווידאתם שתוכלו לקחת חלק במרתון.
לאחר מועד ביצוע ההרשמה והתשלום תקבלו אישור השתתפות לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידכם. אנא שמרו אישור זה כאסמכתא לרישומכם.

פרטים נוספים ניתן לקבל ביחידת הסיוע במשרדי הדיקנט

בהצלחה!

לתשלום עבור מרתון שיטות מחקר כמותיות לחץ/י כאן