סיוע אקדמי

יחידת הסיוע האקדמי לסטודנטים קמה במטרה לקדם את ההישגים הלימודיים ולטפח מסגרות למידה מיטבית של הסטודנטים. יחידת הסיוע הינה חלק מאחריות הדיקנט ובניהולן של ניבי שנער זמיר וסיגל מגן.

הסיוע יכלול תגבורים במספר תחומים אקדמיים שינתנו במסגרות שונות:

סיוע באוריינות אקדמית

סיוע בשיטות מחקר וחשיבה כמותית

מרתון לשון בכתב (לא פעיל בתקופה זו)

מרתון לשון בע"פ (לא פעיל בתקופה זו)

מרתון שיטות מחקר כמותיות (קורס עזר)  (לא פעיל בתקופה זו)

מסגרת הסיוע באוריינות אקדמית הסטודנט יקבל הנחיה (עד 3 שעות) אשר תסייע לו להתמודד עם עבודה אקדמית (כדוגמת קריאת מאמרים, סיכום מאמרים, מיזוג מאמרים, אזכור בבליוגרפי), ארגון החומר לפני בחינה, ארגון זמן, וכיוב'.

מרתון
מרתון הוא סדרת מפגשים מרוכזים לקראת בחינה הנערכת בין קבוצת תלמידים לבין מרצה מסגל הסמינר. מטרת המרתון לתרגל את החומר שנלמד במהלך השנה, עם דגש על פתרון תרגילים, שאלות ומבחנים.
חשוב לציין כי המרתון לא נועד להחליף השתתפות בשיעורים אלא לתגבר ולחדד את הבקיאות בחומר הנלמד.
בשנה החולפת נפתחו קבוצות מרתון בסטטיסטיקה ובלשון. הודעה מסודרת העוסקת בנושאי הלימוד בהם ייערכו מרתונים תצא במועד מאוחר יותר.
סיגל מגן
יחידת סיוע אקדמי

03-6901292