דיקנט הסטודנטים

על דיקנט הסטודנטים
מלגות לסטודנטים
פלח-הכשרת מורים יוצאי אתיופיה
סיוע אקדמי
מען באקדמיה-סטודנטים מהמגשר הערבי
סיוע רגשי
מניעת הטרדות מיניות
לוח דרושים ומפגש תעסוקה
נגישות
שירות מילואים
שירותים לסטודנטים
טפסים

ניבי שנער זמיר דקנית הסטודנטים
dean.stu@smkb.ac.il


זיוית רודרפר – מנדלוביץ רכזת דיקנט הסטודנטים
03-6902310
03-6903199
Dean.stu@smkb.ac.il


סיגל מגן רכזת סיוע אקדמי ונגישות 
03-6901292
Negishut@smkb.ac.il