שירותי מנהל סטודנטים בי"ס ללימודי תעודה

מנהל הסטודנטים מעניק מגוון שרותי מנהל:
 

מעקב  שוטף

תפקידו של מנהל הסטודנטים לבצע מעקב ובקרה אחר עמידתו של הסטודנט בדרישות התכנית בה הוא לומד.
באחריותו של כל סטודנט לעקוב אחר חובותיו הלימודיים באמצעות מערכת המידע באתר - "פורטל הסטודנטים".

 

ניהול תיק אישי

מנהל סטודנטים אחראי על ניהול התיק האישי של הסטודנט מרגע הקבלה ללימודים ועד לסיומם.

 

אישור לסטודנטים - בסטטוס פעיל

מנהל סטודנטים מנפיק את אישורים כגון: אישורי לימודים, גיליון ציונים, תעודות וכד'. חלק מהאישורים ניתן להנפיק באופן עצמאי באתר המכללה ב"פורטל הסטודנטים".

לפניכם רשימת האישורים אותם ניתן לקבל במנהל סטודנטים או להנפיק באמצעות האתר:

אישור לימודים - במהלך שנת הלימודים ניתן להנפיק אישור לימודים רשמי וחתום באתר המכללה ב"פורטל הסטודנטים" (האישורים אינם כרוכים בתשלום).

הנפקת גיליון ציונים - ניתן להדפיס גיליון ציונים באמצעות האתר ב"פורטל הסטודנטים" ללא תשלום.

מערכת שעות אישית - ישנה אפשרות להדפיס מערכת שעות אישית באמצעות "פורטל הסטודנטים" ללא תשלום.

ניתן לפנות לקבלת אישורים אלה גם למנהל לומדים בכתובת המייל:  minhalLom.blmt@smkb.ac.il

 

סיום לימודים והנפקת תעודות

בסיום הלימודים מתבצעת בדיקה של חובות הלימודים, וסטודנטים אשר סיימו בהצלחה את חובות לימודיהם מקבלים תעודת סיום.

תעודות הסיום מונפקות מדי שנה בקיץ. התעודות נשלחות בדואר רשום על פי הכתובת שמסר הסטודנט בזמן הרישום.

סטודנט ששינה את פרטיו האישיים (כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכד') נדרש לעדכן את פרטיו ב"פורטל הסטודנטים", או לעדכן במייל את מנהל לומדים.


ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

  • מועמדים המבקשים לבטל את הרשמתם או להפסיק את לימודיהם - יודיעו על כך בכתב למנהל סטודנטים, באמצעות פקס מס'  03-6901218  או דואר אלקטרוני:  minhalLom.blmt@smkb.ac.il
  • המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי של שכר הלימוד לסטודנטים המבטלים את הרשמתם או לימודיהם, יהיה תאריך קבלת ההודעה בכתב. לגבי בירורים באשר לגובה החזר שכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל .

 

טיפול ארכיוני ושירותי תרגום לבוגרי בית הספר ללימודי תעודה

מנהל הסטודנטים מעניק שירות טיפול ארכיוני לבוגרי המכללה.

 

לתשלום עבור הנפקת כרטיס סטודנט חדש במקום כרטיס שאבד - ללומדים בבי"ס ללימודי תעודה בלבד, היכנסו לאתר התשלומים של המכללה.

להנחיות העלאת תמונת פספורט עבור הפקת כרטיס סטודנט, לחצו כאן