שירותי מנהל סטודנטים

מנהל הסטודנטים מעניק מגוון שרותי מנהל אקדמיים:

 

לעדכון פרטים אישיים כגון שם פרטי ו/או משפחה*, כתובת דואר, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ומצב משפחתי*, יש לשלוח דוא"ל למנהל סטודנטים:  MinhalLom.Skb@smkb.ac.il

*לבקשה לעדכון שם ו/או מצב משפחתי יש לצרף צילום ת.ז. עם הפרטים המעודכנים. 

 

בהתאם להנחיות משרד החינוך, על הלומדים במוסד להכשרת עובדי הוראה להציג אישור מרופא המשפחה המעיד על כשירות ללמוד במוסד להכשרת עובדי הוראה ו/או לעסוק בעבודת הוראה בכל שלבי החינוך. זה מסמך חובה בעת ההרשמה ללימודים. ניתן לשלוח אישור זה למנהל סטודנטים במהלך החודש הראשון ללימודים. לאחר מכן, תתבצע חסימה מנהלתית ולא תתאפשר כניסה לפורטל האישי.
לטופס אישור רפואי לחץ כאן (רופא המשפחה יכול למלא ולחתום על טופס זה, או לחילופין - להנפיק אישור מתוך המערכת של קופת החולים).

 

בחינת אמיר"ם היא בחינת אמי"ר (אנגלית – מיון לרמות) ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. זהו מבחן ידע באנגלית המועבר באמצעות מחשב ומשמש כלי מיון לרמת אנגלית לפטור.
להנחיות המלאות לרישום ולמועדי הבחינה לחץ כאן

 

להלן רשימת האישורים להורדה עצמאית מהפורטל האישי עבור סטודנטים בסטטוס פעיל. האישורים מופיעים תחת לשונית "אפשרויות נוספות—אישורים". אישורים אלה זמינים להורדה בתנאי שהוצג אישור רפואי במנהל סטודנטים, וכן שאין חוב במדור שכר לימוד.

  • אישור הרשמה לשנה"ל הנוכחית ושנה"ל הקודמת עם חותמת וחיתום דיגיטלי (זמין להורדה לאחר תשלום מקדמה). מופיעים תחת לשונית "אפשרויות נוספות—אישורים".
  • אישור לימודים לשנה"ל הנוכחית ושנה"ל הקודמת עם חותמת וחיתום דיגיטלי (זמין להורדה לאחר תשלום מקדמה ושיבוץ מערכת שעות). מופיעים תחת לשונית "אפשרויות נוספות—אישורים".
  • גיליון ציונים עדכני מופיע תחת לשונית "ציונים". בלחיצה על "הדפסה" יופק קובץ PDF (ללא חיתום), אותו ניתן לשמור או להדפיס. בלחיצה על "גליון ציונים חתום", יישלח הגליון עם חיתום דיגיטלי כקובץ PDF לכתובת הדוא"ל המעודכנת במנהל סטודנטים (יש להמתין כמה דקות לקבלה).
  • מערכת שעות אישית מופיעה תחת לשונית "מערכת שעות". בלחיצה על "הדפסה" יופק קובץ PDF (ללא חיתום), אותו ניתן לשמור או להדפיס. בלחיצה על "מערכת שעות חתום", תשלח המערכת עם חיתום דיגיטלי כקובץ PDF לכתובת הדוא"ל המעודכנת במנהל סטודנטים (יש להמתין כמה דקות לקבלה).

לסיוע טכני בהורדת האישורים יש לפנות למרכז התמיכה: 03-6902345  Support_Srv@smkb.ac.il

בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות בדוא"ל למנהל סטודנטים: MinhalLom.Skb@smkb.ac.il

 

כרטיס סטודנט לתלמיד חדש
כרטיס סטודנט משמש לצורך קבלת שירותי המכללה ולזיהוי בשערי הכניסה. על כל נרשם להעלות תמונת דרכון (בפורמט JPG) לפורטל האישי (זהו מסמך חובה בעת ההרשמה ללימודים). מנהל סטודנטים בודק את התמונה (מבחינת הרזולוציה והפורמט הנדרש), ואם אינה מתאימה, נשלחת לסטודנט הודעה לשלוח תמונה חדשה. כמו כן, ישנה אפשרות להצטלם במנהל סטודנטים.
כרטיסי סטודנט יחולקו בתחילת שנה"ל על ידי אגודת הסטודנטים. לאחר מכן, ניתן יהיה לאסוף את הכרטיס ממנהל סטודנטים.

מדבקת תיקוף לשנה"ל נוכחית
מדבקות אלה ניתנות לסטודנט ותיק (החל משנה ב'). מדבקות התיקוף יחולקו בתחילת שנה"ל על ידי אגודת הסטודנטים. לאחר מכן, ניתן יהיה לקבל מדבקה ממנהל סטודנטים.

הזמנת כרטיס סטודנט חדש בגין אובדן*
ניתן להזמין כרטיס סטודנט חדש בתשלום (15 ₪). להזמנת כרטיס חדש יש להיכנס לפורטל האישי, לשונית "אפשרויות נוספות" --"בקשות וערעורים". ברשימה בצד ימין יש לבחור "בקשה להנפקת כרטיס סטודנט במקום כרטיס שאבד".

לאחר ביצוע ההזמנה והתשלום עבורה, הבקשה תטופל על ידי מנהל סטודנטים. לאחר שהכרטיס החדש יונפק, תשלח הודעת סמס לבוא לאספו ממנהל סטודנטים.
בכל שאלה, ניתן לפנות לאיריס כהן: Iris.Cohen@smkb.ac.il

*שימו לב! לכרטיסי סטודנט עבור סטודנטים בבית הספר ללימודי תעודה (בלמ"ת) – יש לפנות לציפי כהן: Tzippy.Cohen@smkb.ac.il

 

אישור לדרגת שכר של מתמחה לצורך העסקה בתנאי הרפורמה במערכת החינוך (אישור 80%)

אישור לדרגת שכר מונפק מדי שנה בחודשים יולי-ספטמבר לסטודנטים העומדים בקריטריונים הבאים: השלמת כלל החובות בדרכי הוראה, התנסות בהוראה, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זה"ב (זהירות בדרכים), וסיום 80% מכלל המאזן חובות.

א. סטודנטים סדירים המשובצים לסדנת סטאז' בלבד.  סטודנטים שסיימו שלוש שנים ברצף במסגרת הלימודים לתואר ראשון, יקבלו אישור המזכה אותם בדרגת שכר למתמחה, המקנה 90% משכר מורה מתחיל בעל תוארB.A.  ללא שנות ותק.

ב. סטודנטים סדירים המשובצים לסדנת סטאז' בלבד. סטודנטים שסיימו את לימודי התואר ותעודת הוראה ונמצאים בתקופת ההתמחות (סטאז') יקבלו אישור שיזכה אותם בדרגת שכר של מורה מתחיל בעל תואר B.A. ללא שנות ותק. האישור תקף עד לסוף חודש מרץ של השנה העוקבת.

ג. סטודנטים סדירים בתכנית המצטיינים (משרד החינוך). סטודנטים שסיימו את לימודיהם בשנה ג', מקבלים אישור המזכה אותם בדרגת שכר של מורה מתחיל בעל תואר B.A. ללא שנות ותק. אישור זה תקף עד לסוף חודש מרץ של השנה העוקבת.

ד.  סטודנטים בתכנית הסבת אקדמאים להוראה. סטודנטים שסיימו 80% מכלל החובות לתעודת הוראה על פי מאזן הלימודים, יקבלו אישור המזכה בדרגת שכר למתמחה, המקנה 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר B.A. ללא שנות ותק.

ה. סטודנטים בתוכנית M.TEACH . לאחר עמידה בקריטריונים הרשומים לעיל, יקבלו אישור המזכה בדרגת שכר למתמחה, המקנה 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר B.A. ללא שנות ותק.

לבירורים והזמנת האישור (כולל מי שסיים את לימודי התואר ותעודת ההוראה ואינו נכלל בקבוצות שלעיל ונמצא בשנת ההתמחות) ניתן לפנות לאורית הוכמן:   Orit.Hochman@smkb.ac.il

שאלון עובד הוראה מועבר למשרד החינוך לשם פתיחת תיק לצורך העסקה במערכת החינוך.
מילוי השאלון נערך באופן מקוון באמצעות 'שער לסטודנט' באתר המכללה - מנהל סטודנטים ישלח הודעה לסטודנט למילוי השאלון.  

א.  סטודנטים סדירים בשנה ג' וסטודנטים בתוכנית להסבת אקדמאים המשובצים לשיעורים בהיקף של לפחות 80% ממאזן חובות הלימודים ושובצו ל: עבודה מעשית, דרכי הוראה, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים (זה"ב) ימלאו שאלון עובד הוראה.               

ב.  סטודנטים בתכנית להכשרת שחקנים להוראת תיאטרון ומורים בפועל למחול, ימלאו שאלון עובד הוראה בשנה השנייה ללימודים ובתנאי שסיימו לפחות 80% מחובות הלימודים כמצוין לעיל.

לבירורים ניתן לפנות לאורית הוכמן:   Orit.Hochman@smkb.ac.il

הזמנת אישור זכאות לבוגרים משנים קודמות

תוכניות תואר ראשון ותואר שני
אישור זכאות הנו האישור לסטודנט שסיים חובותיו לתואר ו/או תעודת הוראה. אישור הזכאות מהווה אסמכתא על סיום לימודים והשלב שלפני הכנת התעודה. אישור זה משמש את הסטודנט לצורך אישורי סיום לימודיו טרם קבלת התעודה, והנו שווה ערך לתעודה.
לאחר סיום כל החובות הלימודיים ולאחר שכל הציונים הוזנו, על הסטודנט לבדוק את המאזן במזכירות החוג ולוודא שהוא תקין. לאחר מכן, יש לפנות לרחלי גרנות האחראית על הנפקת אישורי הזכאות: Rachel.Grannot@smkb.ac.il
האישור מונפק עד חודש מיום הזנת הציון האחרון. האישור נשלח בדואר בשלושה עותקים מקוריים  בצירוף עותק אחד של גליון הציונים. העתק האישור נשלח גם לדוא"ל.
שימו לב! המסמכים נשלחים לכתובות המעודכנות במנהל סטודנטים. לעדכון כתובת דואר ו/או דוא"ל יש להודיע בכתב למנהל סטודנטים מבעוד מועד:  MinhalLom.Skb@smkb.ac.il

תוכנית הסבת אקדמאים להוראה/הרחבת הסמכה
אישור זכאות הנו האישור לסטודנט שסיים חובותיו לתעודת הוראה. אישור הזכאות מהווה אסמכתא על סיום לימודים והשלב שלפני הכנת התעודה. אישור זה משמש את הסטודנט לצורך אישורי סיום לימודיו טרם קבלת התעודה, והנו שווה ערך לתעודה.
לאחר סיום כל החובות הלימודיים ולאחר שכל הציונים הוזנו, על הסטודנט לבדוק את המאזן במזכירות החוג ולוודא שהוא תקין. לאחר מכן, יש לפנות לרחלי גרנות האחראית על הנפקת אישורי הזכאות: Rachel.Grannot@smkb.ac.il
האישור מונפק עד חודש מיום הזנת הציון האחרון. האישור מונפק בשלושה עותקים מקוריים. האישור מצורף לתעודת ההוראה ולגליון הציונים.

 

להלן רשימת התעודות המונפקות במנהל הסטודנטים:

תואר ראשון ותעודת הוראה
תואר בוגר בהוראה B.Ed. ותעודת הוראה
בוגר בהוראת המחול B.Ed.Dance ותעודת הוראה
בוגר בהוראת האמנות .B.Ed.F.A ותעודת הוראה
בוגר בהוראת העיצוב B.Ed.Design ותעודת הוראה
מורים בפועל למחול - בוגר בהוראת המחול B.Ed.Dance ותעודת הוראה
הסבת שחקנים להוראה - בוגר בהוראת האמנות .B.Ed.F.A ותעודת הוראה

הסבת אקדמאים להוראה/הרחבת הסמכה
תעודת הוראה בתחום ההתמחות

תואר שני
מוסמך בחינוך  M.Ed.
מוסמך בהוראה(M. Teach)  ותעודת הוראה בתחום ההתמחות
מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות ((M.A.A.T תרפיות
אישור סיום שנת הכשרה (סטאז') תרפיות

תעודות נוספות
תעודת אוצרות
תעודת עיצוב תפאורה ותלבושות
תעודת שחקן
תעודת רג"ב מצטייני משרד החינוך ותעודת מצטיין המכללה
תעודות מדריכי ספורט
תעודת מכינה למחול
תעודת מכינה למשחק
תעודת תוכנית להכשרת מנהלים

תעודת תואר (ותעודת הוראה במסלול הרלבנטי) למסיימי תוכניות תואר ראשון, מורים בפועל למחול, הסבת שחקנים להוראה, תואר שני
התעודות מוענקות בטקס קבלת תארים חגיגי הנערך במכללה מדי שנה (בחודש יוני). ההזמנה לטקס נשלחת על ידי מנהל הסטודנטים. זכאים לקבל הזמנה לטקס הם אלו אשר סיימו לימודיהם בהצלחה וקיבלו ציון אחרון עד תחילת אפריל (תאריך מדויק מתעדכן מדי שנה, בהתאם ללוח השנה האקדמית).

במהלך הטקס מוענקת תעודה/ות מקור + שני העתקי נאמן למקור + גיליון ציונים. 

לבוגר אשר לא השתתף בטקס הענקת התארים, כשבוע לאחר הטקס יישלח בדוא"ל טופס לתיאום מסירת התעודה/ות, ובו ניתן לבקש מסירה אישית, מסירה למיופה כוח, או משלוח בדואר רשום. את הטופס יש לשלוח חזרה לרחלי גרנות: Rachel.Grannot@smkb.ac.il

תעודת הוראה למסיימי תוכניות הסבת אקדמאים להוראה/הרחבת הסמכה
מונפקת עד חודש מיום הזנת הציון האחרון (יחד עם אישור הזכאות).
מונפקת תעודת מקור + שני העתקי נאמן למקור + גיליון ציונים. 
מנהל סטודנטים שולח טופס לתיאום מסירת התעודה, ובו ניתן לבקש מסירה אישית, מסירה למיופה כוח, או משלוח בדואר רשום. את הטופס יש לשלוח חזרה לרחלי גרנות: Rachel.Grannot@smkb.ac.il

תעודת עיצוב תפאורה ותלבושות ותעודת שחקן
מונפקת תעודת מקור + שני העתקי נאמן למקור + גיליון ציונים. 
מנהל סטודנטים שולח טופס לתיאום מסירת התעודה, ובו ניתן לבקש מסירה אישית, מסירה למיופה כוח, או משלוח בדואר רשום. את הטופס יש לשלוח חזרה לרחלי גרנות: Rachel.Grannot@smkb.ac.il

תעודת אוצרות
מוענקת בטקס שנקבע על ידי הפקולטה לאומנויות.
במהלך הטקס מוענקת תעודת מקור + שני העתקי נאמן למקור + גיליון ציונים. 
לפרטים יש לפנות למזכירת התוכנית: Hagit.Yohna@smkb.ac.il

תעודת רג"ב (ראש גדול בהוראה) מצטייני משרד החינוך ותעודת מצטיין המכללה
מונפקות על פי הנחיות תוכנית המצטיינים ומוענקות בטקס שנקבע על ידה.
במהלך הטקס מוענקת תעודת מקור + שני העתקי נאמן למקור (ללא גליון ציונים).
לפרטים יש לפנות לרכזת התוכנית: Talia_Lev@smkb.ac.il

תעודות מדריכי ספורט
מונפקות על פי דרישת הפקולטה למדעים למי שעמד בתנאי הדרישה לקבלת התעודות, ומוענקות על ידי הפקולטה.
לפרטים יש לפנות לפקולטה למדעים: Science.Faculty@smkb.ac.il

תעודת מכינה למחול
מונפקת על פי דרישת בית הספר לאמנויות המחול למי שעמד בתנאי הדרישה לקבלת התעודה, ומוענקת על ידי בית הספר.
לפרטים יש לפנות לבית הספר לאמנויות המחול:  Dance.Skb@smkb.ac.il

תעודת מכינה למשחק
מונפקת על פי דרישת בית הספר לאמנויות הבמה למי שעמד בתנאי הדרישה לקבלת התעודה, ומוענקת על ידי בית הספר.
לפרטים יש לפנות לבית הספר לאמנויות הבמה:  Rachel.kimchy@smkb.ac.il

תעודת תוכנית להכשרת מנהלים
מונפקות על ידי מכון אבני ראשה ומוענקת על ידי התוכנית להכשרת מנהלים.
לפרטים יש לפנות למזכירת התוכנית: Pituach.Men@smkb.ac.il

 

חידוש לימודים (סטודנטים חוזרים)

סטודנטים אשר הפסיקו לימודיהם בעבר/סטודנטים שלא השלימו את חובותיהם הלימודיים ומבקשים כעת להשלים את לימודיהם, יפנו לוועדת חריגים בדיקנט הסטודנטים: Dean.Stu@smkb.ac.il.
מנהל סטודנטים יטפל בסטודנטים חוזרים רק לאחר קבלת אישור בכתב מוועדת חריגים ובהתאם להנחיותיה.
 

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

מועמדים המבקשים לבטל את הרשמתם לאחר קבלתם ללימודים, או סטודנטים שמבקשים להפסיק את לימודיהם - יודיעו על כך בכתב למנהל סטודנטים באמצעות דוא"ל: MinhalLom.Skb@smkb.ac.il או פקס: 03-6901237
לחצו כאן למכתב הפסקת לימודים לדוגמה
המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי של שכר הלימוד לסטודנטים המבטלים את הרשמתם או לימודיהם, יהיה תאריך קבלת ההודעה בכתב. לבירורים באשר להחזר, יש לפנות למדור שכר לימוד: Scharlimud.Skb@smkb.ac.il, טלפון 03-6902342 (פרטים מופיעים בחוברת המידע על שכר הלימוד שנשלחה למתקבלים).
 

טיפול ארכיוני לסטודנטים לשעבר/בוגרי המכללה

להזמנת אישורים/תעודות לבוגרים/סטודנטים לשעבר יש לפנות דרך טופס מקוון באתר המכללה. השירות כרוך בתשלום (בכרטיס אשראי בלבד), שמתבצע גם הוא דרך האתר. רשימת האישורים שניתן להזמין, תעריפיהם וזמן הטיפול מפורטים בטופס.
לחצו כאן לטופס הזמנה
לבירורים ניתן לפנות ל: Ml.Archive@smkb.ac.il

 

שירות תרגום לאנגלית לסטודנטים/סטודנטים לשעבר/בוגרים

מנהל סטודנטים מציע שירות תרגום לאנגלית של מסמכים רשמיים שהונפקו על ידי המכללה. להגשת בקשה לתרגום, יש לפנות דרך טופס מקוון באתר המכללה. השירות כרוך בתשלום (בכרטיס אשראי בלבד), שמתבצע גם הוא דרך האתר. רשימת המסמכים שניתן לתרגם ותעריפיהם מפורטים בטופס. זמן טיפול בפניות לתרגום הוא עד חודש.
לחצו כאן לטופס הזמנה
לבירורים ניתן לפנות ל: Ml.Archive@smkb.ac.il