הרשמה למבחני שליטה במיומנויות מחשב

לתלמידי הכשרת אקדמאים להוראה

סטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים להוראה במכללת סמינר הקיבוצים מחויבים בשליטה במיומנויות מחשב בסיסיות כחלק מלימודי התשתית לתעודת הוראה.

המכללה מקיימת מבחני שליטה במיומנויות מחשב בסמוך לפתיחת שנת לימודים או פתיחת סמסטר.

למידע נוסף אודות הבחינה ותכניה

רישום לבחינה

הרישום לבחינה הינו דרך הפורטל האישי (תחת אפשרויות נוספות, רישום לבחינות כניסה)
במידה ויש בעיה ברישום ניתן לשלוח מייל לאיריס Iris.Cohen@smkb.ac.il​

ביטול רישום לבחינה

מועמד שנרשם לבחינה ובסופו של דבר אינו מעונין להיבחן חייב לבטל את הרשמתו עד שבוע לפני מועד הבחינה בדוא"ל: Iris.Cohen@smkb.ac.il​
שימו-לב:

  • מועמד שלא יבטל את רישומו במועד, יחויב בתשלום במועד הבא
  • מועמד שנרשם בשבוע שלפני הבחינה ולא הגיע לבחינה יחויב בעלות הבחינה 

תוצאות הבחינה ושיבוץ

מנהל סטודנטים ידווח את ציון הבחינה לסטודנט. על הסטודנט לדאוג להשתבץ בקורס מיומנות מחשב במידה ולא עבר את הבחינה.