נוהל חזרה ללימודים והרשמה לסטודנטים חוזרים

נוהל השלמת חובות וחזרה ללימודים (מתוך תקנון המכללה)

הפונים לחזרה ללימודים להשלמת חובות לאחר הפסקה של שנת לימודים ומעלה (מתחילת הלימודים לא עברו 6 שנים) יצטרכו לחדש לימודים. במידה ואין גרירת חובות משנים קודמות והתנהלות הלימודים בעבר הייתה תקינה אין צורך לפנות לוועדת חריגים.

  • סטודנט המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה של שנת לימודים אחת ומעלה נדרש לתשלום דמי הרשמה .
  • סטודנט שהפסיק לימודיו ומתחילת לימודיו עברו 6 שנים, נדרש לאישור וועדת חריגים. בתשובת הוועדה תצוין תכנית הלימודים הנדרשת לסיום חובות (במידת הצורך התכנית תותאם למתווה החדש להכשרת עובדי הוראה), בהנחיית המועצה להשכלה גבוהה.

יש לבצע את ההרשמה רק לאחר קבלת  אישור הוועדה.

יש לשלוח פניית בקשה לוועדת חריגים לדוא"ל

נא לא לבצע הרשמה לפני אישור וועדת חריגים - למי שנדרש !
 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית