בחינת אמי"ר מותאמת - אמיר"ם

בחינת אמיר"ם היא בחינת אמי"ר (אנגלית – מיון לרמות) ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. זהו מבחן ידע באנגלית המועבר באמצעות מחשב ומשמש כלי מיון לרמת אנגלית. מידע נוסף אודות הבחינה ניתן לקבל באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה: www.nite.org.il

הבחינה מיועדת למועמדים ולמתקבלים לתואר ראשון (.B.Ed) שטרם נבחנו בבחינת אמי"ר / אמיר"ם ונדרש מהם לקבוע את רמתם באנגלית לפני תחילת הלימודים.

קיימת אפשרות לגשת למבחן אמי"ר/אמיר"ם לצורך שיפור הרמה במידת הצורך למי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית.

רישום לבחינה
הרישום מתבצע דרך הפורטל האישי של הסטודנט. יש ללחוץ על לשונית "אפשרויות נוספות"—"בקשות וערעורים". תחת עמודת "הגשת בקשה חדשה" יש ללחוץ על "תשלום למבחן אמיר"ם". 
כשבוע לפני מועד הבחינה, מנהל סטודנטים ידאג לעדכן את הנבחן בשעת הבחינה המדויקת ובמקום הבחינה. 

ניתן להיבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר של 35 יום מהבחינה הקודמת, נבחן שיבחן בטווח קצר יותר בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.
מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון באנגלית.
הבחינה הינה רק למועמדים הרשומים ללימודים במכללת סמינר הקיבוצים.

יש להציג תעודת זהות לפני הבחינה. נבחן שיבוא ללא תעודת זהות לא יוכל להיבחן.

מועמד שלא ניגש לבחינה מסיבה מוצדקת יקבל החזר תשלום (בצירוף אישורים רלוונטים כגון אשפוז/מילואים/לידה).

ביטול רישום לבחינה
מועמד שנרשם לבחינה ובסופו של דבר אינו מעונין להיבחן חייב לבטל את הרשמתו עד שבוע לפני מועד הבחינה - זכאי להחזר בקיזוז 40 ₪ דמי טיפול.
שימו-לב:

  • מועמד שלא יבטל את רישומו במועד, יחויב בעלות הבחינה.
  • מועמד שנרשם בשבוע שלפני הבחינה ולא הגיע לבחינה יחויב בעלות הבחינה.

תוצאות הבחינה
בסיום הבחינה, הנבחן יקבל אישור ידני עם ציון הבחינה. אישור זה יש למסור עם סיום הבחינה לאיריס כהן במנהל סטודנטים. הציונים גם מועברים למכללת סמינר הקיבוצים ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה. נבחן המעוניין לקבל אישור ציון ממוחשב צריך לפנות לשם כך למרכז הארצי לבחינות והערכה (הטיפול כרוך בתשלום).

 בחינת אמי"ר מותאמת

מועמדים בעלי לקות למידה המעוניינים להבחן עם הקלות בבחינה, עליהם להירשם למבחן אמי"ר בלבד, היות ובמבחן אמיר"ם לא ניתן להבחן במבחן מותאם.

מצ"ב קישור לאתר המרכז הארצי לצורך פרטים נוספים והרשמה לבחינת אמי"ר מותאמת.

המרכז הארצי לבחינות והערכה אחראי על תכני הבחינה והציון הניתן. מכללת סמינר  הקיבוצים אחראית על ארגון הבחינה בלבד.

 

 סולם ציונים

הציון  במבחן אמי"ר, אמיר"ם ובאנגלית בבחינה הפסיכומטרית רמת הקורס באנגלית

134 ומעלה

פטור מחובת לימוד אנגלית

120-133

100-119

85-99

70-84

50-69

מתקדמים ב

מתקדמים א

בסיסי

טרום בסיסי ב

טרום בסיסי א

 שלושת הרמות ההתחלתיות (טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי) הן בתשלום נוסף לשכר הלימוד במכללה.

עלות הבחינה היא 270 ש"ח (שמועברים למרכז הארצי לבחינות ולהערכה).

מבחן אמירם הבא בתאריך: 22.04.21.
הרישום לבחינה הינו אך ורק דרך פורטל הסטודנט (תחת אפשרויות נוספות, בקשות וערעורים)
לא ניתן להירשם דרך אתר המכללה.

הרישום למבחן מיועד רק לסטודנטים של מכללת סמינר הקיבוצים !

 

ערכת הכנה למבחן אמיר"ם

למעוניינים, מצ"ב קישור לרכישת ערכות לימוד בהנחה באחד מהאתרים הבאים*:

אתר ניב רווח - לרכישת ערכת לימוד לחצו כאן  - יש לציין קוד הנחה: smkb2017

אתר פסיכו - לרכישת ערכת לימוד לחצו כאן - יש לציין קוד הנחה: 008019001.

*מכללת סמינר הקיבוצים אינה נושאת באחריות כלשהיא להנחה הניתנת והיא באחריות המציעים בלבד.