ד"ר אורית צייכנר - מרצה וחוקרת

ד"ר אורית צייכנר - מרצה וחוקרת

מרצה בקורסים:

 

סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי;

גישות ללמידה והשתמעויותיהן להוראה בסביבות עתירות

מידע.

פדגוגיה דיגיטלית, סביבת למידה מרחוק

הערכת הלמידה וניהולה;

התנסות בהוראה- אימוני הוראה;

הוראה ולמידה;

ד"ר צייכנר אורית מומחית לטכנולוגיה בחינוך, שימשה כיועצת פדגוגית במרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן, וכן מרצה וחוקרת בתחום הכשרת מורים בסמינר הקיבוצים. מתמחה בתחום משוב בהוראה מרחוק. עוסקת שנים בשיפור איכות ההוראה בסביבות לימוד עתירות מידע וטכנולוגיה בהכשרת מורים ובשילוב האינטרנט בהוראה. העבודות המחקריות בהם עוסקת דנות בין היתר בתחום של "התערבויות משוב" בסביבת למידה רגילה ובסביבת לימוד מרחוק; בחיפוש דרכים לשיפור רמת ההוראה ושיפור ההישגים בסביבות למידה עתירות מידע וטכנולוגיה; בשילוב בין הטכנולוגיה לפדגוגיה בסביבות למידה עתירות מידע וטכנולוגיה. מחקריה מתמקדים במקומן ותפקידן של מערכות טכנולוגיות מגוונות בהוראה. ד"ר צייכנר אורית מרצה בכנסים מדעיים רבים בארץ ובעולם, וכותבת מאמרים בכתבי עת בינלאומיים, אקדמיים.

פרסומים

Zeichner, O. (2019). The Impact of Safe Internet Intervention Programs on Pupils. i-Manager's Journal of Educational Technology, 16(3), 34. 
https://search.proquest.com/openview/b4af23a4adba77146523c3903f1f3ea0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030628


Zeichner, O. (2019). The Relationship Between Extrovert/Introvert Attributes and Feedback on Students' Achievements. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET) Volume 17, Issue 2, 1-17.

 

Zilka, G. C., & Zeichner, O. (2019). Factors Necessary for Engaging Preservice Teachers Studying in Virtual and Blended Courses. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 11(1), 42-57.

 

Cohen, A. & Zeichner, O. (2018). Development of A New Syllabus for the "Digital Information Search and Find" Pathway – Cyber Informatics. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. Volume 8, Issue 6, June 2018', Article 4, 24-35. 
 https://ijetae.com/files/Volume8Issue6/IJETAE_0618_04.pdf

 

Zeichner, O. (2018). The Impact of Cognitive and Non-Cognitive Feedback on Students' Achievement in a Distance Learning Environment. i-Manager's Journal of Educational Technology, 14(4), 13. 
http://www.imanagerpublications.com/article/13976

 

Zilka, G. & Zeichner, O. (2018). Factors necessary for engaging preservice teachers studying in virtual and blended courses. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), Volume 11, Issue 1, Article 4  (171216-100410).
https://www.igi-global.com/submission/manuscripts/

 

Zeichner,O. (2018). The Impact of Cognitive and Non-cognitive Feedback on Students’ Achievement in a Distance Learning Environment. accepted for January-March 2018 issue of i-manager's Journal on Educational Technology.
https://drive.google.com/file/d/153vu7p1Z5eD-Uktj2H8-5MPJ8V9u0eqa/view

 

 Zilka, G. &  Zeichner,  O.  (2017).  Forums and Critical factors involved in feelings of challenge and threat among preservice teachers studying virtual and blended courses. Journal of Educational Technology submitted for the January – March 2017 issue of i-manager’s Journal of Educational

 

Zeichner, O. &  Zilka. G. (2016). Feelings of Challenge and Threat among Pre-Service Teachers Studying In Different Learning Environments Journal of Educational Technology 13(1), Apr-Jun 2016, Print ISSN: 0973-0559, E-ISSN: 2230-7125, pp. 7-19.

 

 

ודמני, ר., צייכנר, א., מלמד, א. (2015). חינוך לשימוש נבון ברשת: הזדמנויות ואתגרים בהכשרת מוריםדפים 60כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך. תשע"ה (2015). מופ"ת. עמ' 170- 138. פוסטר

 

 

Wadmany,  R.,  Zeichner, O., &  Melamed  O. (2014). Students in a Teacher College of Education Develop Educational Programs and Activities Related to Intelligent Use of The Web: Cultivating New Knowledge, i-manager’s Journal of Educational Technology. 10(4), Jan-Mar 2014, Print ISSN: 0973-0559, E-ISSN: 2230-7125, pp. 18-28.


 

Zeichner, O., Wadmany, R. &  Melamed, O. (2013). College Relations field, Students in a Teachers Training College  Develop Educational Programs and Activities Related to Intelligent   Use of the Internet. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013 (pp. 3639-3640). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Mar 25, 2013 Volume 2013, Number 1.

http://www.editlib.org/p/48671/

 

 

Wadmany, R.,  Zeichner, O. &  Melamed, O. (2013). Educating for Intelligent Use of the Web: Opportunities and Challenges in Teacher Education. Journal of Technology and Teacher Education, 21(4), 485-510. Chesapeake, VA: Society for Information Technology & Teacher Education.

http://www.editlib.org/p/42119/

 

 

Melamed, O., Wadmany, R., &  Zeichner, O. (2010). An integrative approach for planning and teaching educational programs related to the intelligent use of the internet in a Teacher Training College. . Proceedings of the ATEE 35th conference 2010, 26-30 August 2010   August, Budapest, Hungary.

:  http://www.atee1.org/uploads/atee_proceedings_2010.pdf

 

 

צייכנר, א'., ברט, א., טייטלבאום, ח. (2010). "מודל להערכת קורסים מקוונים אסינכרוניים באוניברסיטה. על הגובהכתב-עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה. גיליון 9. מאי 2010. עמ' 45-47.

 

 

Offir,  B. & Zeichner, O. (2009). Online collaborative learning: The challenge of change. In L. B. Palcroft & M. V. Lopez (Eds.), Personality Assessment: New Research  (pp. 335-345), Nova Science Publishers: New York

 

 

Offir,  B.,. Zeichner, O. & Barth, I. (2007). "Impact of feedback on academic motivation among students in peripheral areas" , in R. Hochman (ed.) Contemporary Issues in Higher Education: Pedagogical Aspects of  Emerging Methodologies in Higher Education. The 4th international conference, Sept. 3-6. Ariel: Ariel University: 174-185.

 

 

צייכנר, א' (2007). השפעתם של סוגי משוב שונים (משוב לתוכן, משוב ליכולת ומשוב למאמץ ושל גורמים אישיותיים על הישגים, שביעות רצון והתמדה של תלמידים בסביבת לימוד מרחוק. עבודת דוקטורט רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לחינוך.

 

 

Zeichner, O., Barth, I., & Offir, B. (2005). "Using distance learning  to identify and enrich high school pupils in peripheral areas", proceedings of 3rd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education, Vol 2: 867-871.

 

 

Zeichner, O., Barth, I., & Offir, B. (2004)."Using distance learning  to identify and enrich high school pupils (collaborated with B. Offir & I. Barth), Proceedings of 9th Conference of the European Council for High Ability, Pamplona, Spain, September 10-13: 105.

 

 

Kramarski, B. & Zeichner, O. (2001). Using technology to enhance mathematical reasoning: Effects of feedback and self-regulation learning. Educational Media International38(2/3), 77-82.

http://www.editlib.org/p/93108/

 

 

Zeichner, O.,  Kramarski, B. &  Mevarech, Z. (1999). Improving  student mathematical thinking: The role of different interactions in a computer environment . Proceeding  of 23 rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. (PME).

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED436403.pdf#page=360

 

 

צייכנר, אורית (1994). שילוב תוכנה מתוצרת עצמית בהוראת המתמטיקה בבית ספר תיכון קלעי בגבעתיים. על"ה 15, תשרי תשנ"ה, ספטמבר, עמודים 59-60. http://kesher-cham.technion.ac.il/clickit_files/files/index/552619713/280351036/862365502.pdf

 

 

צייכנר, אורית (1998). לימוד מתמטיקה בסביבות ממוחשבות המספקות סוגי משוב שונים (הקשר שלהם להישגים, למושג הטרנספר, לתפיסות ואמונת. עבודת תיזה רמת-גן,   אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לחינוך.

 

 

פרקים   ב- Proceedings שפיטים ובספרים  

 

Offir, B., Barth, I., & Zeichner, O. (2009). Online Collaborative Learning: The Challenge of Change. In L. B. Palcroft & M. V Lopez (Eds.), Personality Assessment: New Research Editor: Lauren B. Palcroft and Melissa V. Lopez ISBN: 978-160692-796-02009 (pp. 335-345). New York: Nova ScienceResearch Grants

 

 

פרק בתוך ספר 2009:

 

"Improving motivation – evaluation of a feedback system", in B. Offir The Process of Change in Education :Moving From Descriptive to Prescriptive Research (Chapter 5). Hauppauge, NY: Nova science  publishers: 61-68.

 

 

 

פרסים ומחקרים עם תקציבים

 

2004 - 2005 Israel Science Foundation: Baruch Offir,  Orit  Zeichner and Ingrid Barth  within the framework of Bar-Ilan University’s Distance Learning laboratory, for research on the relationship of different types of feedback, motivation levels and dropout rates in a distance learning- based Early  College program for high school students in peripheral areas. Two year grant,  $48,000.

 

כנסים אקדמיים בחול

                                                     

Zeichner, O. (1999). Discussion groups improving student mathematical thinking: The role of different interactions in a computer environment. PME  23rd Conference of International Group for the Psychology of Mathematics Education. Editor: Orit Zaslavsky Technion.

                                                                    

Zeichner, O.,  Mevarech, Z. (1999). The effects of metacognitive feedback on mathematical reasoning. EARLI  The Swedish Exhibition & Congress Centre (Svenska Mässan). August 24 – 28.

                                                               

Zeichner, O., Offir, B. & Barth, I.  (2004). Effective feedback in distance learning environments for gifted pupils. ECHA 9th  Conference of the European Council for High Ability.  Pamplona, Spain. (collaborated). September 10-13.

 

                                                                    

Zeichner, O., Offir, O. & Barth, I. (2005). Using distance learning  to identify and enrich high school pupils in peripheral areas. m- ICTE2005,  III International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education, Spain. June 7-10th.

                                                                 

Zeichner, O.,  Offir, O. & Barth, I. (2007). Pedagogical Aspects of Emerging Methodologies in Higher Education4th International Conference.  Contemporary Issues in Higher Education. June 7-10th.

 

                                                               

Zeichner, O. & Offir, O. (2008). Promoting Jewish Literacy in Educational Settings. An International Conference sponsored by Bar-Ilan University, The University of Maryland, Yeshiva University, and The Hebrew Union College.

September 21-24, 2008,  Adele H.  Stamp Student Union Building. University of Maryland, College Park, Maryland

 

                                                               

Zeichner, O.,  Offir, O. & Barth, I. (2009). Teacher-Student Interaction and Learning outcomes: Moving from  descriptive  TO prescriptive research. ICICTE 2009 . International Conference on Information Communication. Technologies in Education. July 9-11.

http://www.icicte.org/ICICTE%202009%20PROGRAMME.pdf

 

 

                                                           

Zeichner, O. &  Wadmany, R.  (2009). Students in a teachers training college develop educational programs and activities related to intelligent use of the internet: The process of cultivating new knowledge. ATEE 34th Conference,  Palma. Association for Teacher Education in Europe. August-September.

                                                               

Zeichner, O., Wadmany, R & Melamed, O. (2010). An integrative approach for planning and teaching educational programs related to intelligent use of the internet in a Teachers Training College. ATEE 35th Conference,  Budapest. Association for Teacher Education in Europe. 26 August.

http://www.atee1.org/uploads/atee2010_proceedings_final.pdf

           

 

                                                   

Zeichner, O. (2010). Safer Internet Use – From Critical Theory to Practice: Challenges and Strategies of Colleges for Future Teachers. EU Kids Online Conference. Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective Final conference of the EU Kids Online II project . LSE Campus. London. (collaborated with R. Wadmany & O. melamed). September 22-23.

קישור: https://drive.google.com/file/d/0B2WOK7QkuxXtSDFyblRreWl3bjQ/view?usp=sharing

 

 

                                                               

Zeichner, O., Barth, I. & Taitelbaum, H. (2011). Using the SWOT Model to Evaluate and Improve University Asynchronous Online Courses ET4Online Sloan-C 4Th Annual International Symposium. Emerging Technologies for Online Learning, kalifornia. July 13-16.

                 

          

                                  

Zeichner, O. & Barth, I.  (2013). Teachers Design Effectve Online Courses: Faculty Development Model. 6th Annual Emerging Technologies for Online Learning  International Symposium. April 9-11, 2013. Las Vegas, Nevada, USA.

 

 

 

Zeichner, O. & Bar-noy, O. (2015).Online Academic Course in History: Pedagogical Aspects of Fully Asynchronous Course. 8th Annual Emerging Technologies For Online Learning International Symposium. April 22-24. Dallas, Texas USA. http://olc.onlinelearningconsortium.org/conference/2015/et4online/online-academic-course-history-pedagogical-aspects-fully-asynchronous-cour

 

 

Zeichner, O. &  Zilka. G. (2016). Critical Factors Involved in Feelings of Challenge and Threat among Preservice Teachers Studying Virtual and Blended Courses. Conference Proceedings, The Future of Education. 30 June - 1 July 2016 Florence, Italy.

 

Zeichner, O. (2018). Teachers’usage patterns of Open Educational Resources. IJAS International Journal of Arts & Science  Nuv.6-9.11.2018 London. 

 

 Zeichner, O. &  Cohen. A. (2019). Opportunities and challenges in the development of a curriculum in information science. Conference Proceedings, the 13th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2019© July 6 - 9, 2019.  Orlando, Florida, USA

 

Zeichner, O. &  Cohen. A. (2019). Innovation in Development of a Curriculum in CyberInformatics. Conference Proceedings, The 7th International Conference on Teacher Education: The Story on Innovation in Teacher Education  June 24 to June 26, 2019, at The MOFET Institute, in Tel Aviv, Israel

 

Zeichner, O. (2019). Conference Proceedings, The 7th International Conference on Teacher Education: The Story on Innovation in Teacher Education  June 24 to June 26, 2019, at The MOFET Institute, in Tel Aviv, Israel. (With Dov Weiss, Yael Yondler, Efrat Harel, Lily Glasner, Eliat Toker)

 

עבודות גמר בהנחיה תואר שני 

 

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS, M.Ed in Educational Technology  

 

רונית מסיקה

קבוצת ה- WhatsApp ותרומתה לפיתוח מקצועי של מורים במסגרת קורס מקוון

WhatsApp group and its contribution to the professional development of teachers as part of an online course

 

 

 

שרית טורג'מן  

שימוש במשאבי למידה פתוחים (OER) להוראת המתמטיקה והקשר שלהם להישגים, לתפיסות ואמונות ולמוטיבציה 2014-2015

 

 

איל שכטר

שימוש בסימולציות לשיפור הישגים מוטיבציה ותפיסות מוטעות במקצוע תקשוב 2013-2014

 

 

מירי זכריה

דפוסי שימוש של מורים במשאבי למידה פתוחים

2014-2015

 

 

ציפי פרל

הקשר בין תכונות אישיות מוחצנות ומופנמות לבין שביעות רצון ויצירת קשרים אישיים מפעילות מקוונת

2014-2015

 

 

מחמוד הלחייט

הלוח החכם שימושיו ותרומותיו בקרב מורים במגזר הבדואי בנגב 2010-2012

 

 

רובין בר

נושא העבודה: עמדות מורים כלפי הכנסת ספר דיגיטלי, רמה ג' של "עת הדעת" לכותלי הכיתה בבית הספר

2011-2014

 

 

 

 

כתבות   

 

תכנית רדיו ללא הפסקה בהנחיית רינה מצליח.  7 פב' 2012


            http://www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FHIFJK&c41t4nzVQ=EL

 

כתבה ynet  משרד החינוך מזהיר: פייסבוק מסוכן לילדיכם. 6 פב' 2012

 

             http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4185963,00.html

 
 

קשרי מכללה שדה תכנון והטמעה של תכניות חינוכיות - לשימוש נבון באינטרנט - ד"ר צייכנר אורית, ד"ר רבקה ודמני, אורלי מלמד http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=6781


מקור ראשון, למלא את החלל 24 מאי 2013.

http://www.slideshare.net/oritzeichner/245-1

 

 

אתר מרכז פתוח – סמינר הקיבוצים http://www.smkb.ac.il/patuach-center

מרכז פתו"ח - פדגוגיה, תרבות וטכנולוגיות חדישות.מרכז פתוח הינו מרכז פיתוח, הטמעה ומחקר של טכנולוגיות חדישות בהוראה ובלמידה. שימוש נבון באינטרנט - מיזם משותף רב שנתי  עם איגוד האינטרנט הישראלי.

 

 

קישור לסרטון יום שימוש נבון אנטרנט, אורט טכניקום

20 מאי 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=UaKE7zvxeOY&feature=youtu.be

 

 

 סטודנטים מלמדים תלמידים שימוש נבון אנטרנט:  

30 ינואר 2012.
  http://www.youtube.com/watch?v=mnnEm_6GPgY

 

 

 היבט רפלקטיבי של הסטודנטים בעקבות הפעילות:

31 ינואר 2012

  http://www.youtube.com/watch?v=9k17V2T6bZg

 

 

 מצגת תמונות יום שימוש נבון אנטרנט:

 hvttp://www.youtube.com/watch?=tMnE3hqVBz8&feature=related

 

 

סטודנטים דוגמא לכרטיסיות והפעלה של אחת הקבוצות : יום שימוש נבון אנטרנט30 ינואר 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=8-2pNjCeNo4&feature=related

 

 

דוגמא להפעלה של אחת הקבוצות בנושא מרחב ציבורי: 31 ינואר 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=jx-yLGzRXc8&feature=related

 

 

אתר הנחיות פדגוגיות למרצים פיתוח קורס מתוקשב ב- Moodle.  http://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=325

 

 

סוגיות תרבויות וחברתיות במרחב הדיגיטלי - היבטים חיוביים ושליליים ברשת . סטודנטים מתכננים ומעבירים שיעורים בבית הספר. ינואר 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=zvLIkjsZoOk

 

 

כתבה "החיים ברשת" בעיתון "קשר עין" מרץ 2014.

http://www.slideshare.net/oritzeichner/4-2014-33728172

 

 

פרוייקט סייבר בולינג שהעבירו הסטודנטים בהנחייתי
וכן קישורים בנושא סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי
קשרי מכללה שדה, סמינר הקיבוצים בשיתוף עם בתי ספר תיכוניים.
 
סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי, סטודנטים במסגרת קורס אימוני הוראה של ד"ר צייכנר אורית מפתחים ומעבירים שיעורים בשימוש נבון ברשת.
בנושאים: CYBER BOLLING, שיימינג, חופש הביטוי, התמכרות לאינטרנט   5 פברואר 2015 .
 
 
קשרי מכללה שדה - שיתוף פעולה עם צוות המורים תיכון צחק נבון חולון 5 פברואר 2015
 

https://www.youtube.com/watch?v=XfuEcs_myrs

 
קשרי מכללה שדה, סמינר הקיבוצים בשתוף עם תיכון נבון חולון ד"ר צייכנר אורית  5 פברואר 2015
 

 

סוגיות תרבותיות וערכיות במרחב הדיגיטלי, דצמבר 2016

פרחי הוראה מתכננים ומעבירים שיעורים. אורט יד

ליבוביץ, נתניה

https://www.youtube.com/watch?v=VIIe_5ojkQo

 

https://www.youtube.com/watch?v=9jMo_DjkGmM

 

https://www.youtube.com/watch?v=tK6VsK1nkYY

 

https://www.youtube.com/watch?v=CkskgZ8QpxE

 

הרצאות בכנסים מדעיים – מקצועיים  

כנסים בארץ:

 

צייכנר, אורית (2019). " אומן ברוח הרשת - סטודנטים לעיצוב מתנסים בפיתוח סביבות למידה והוראה התומכות ביצירת חווית למידה משמעותית במרחב הדיגיטלי ". האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. 12-13 בפברואר 2019. רעננה, האוניברסיטה הפתוחה. 

 

צייכנר, אורית (2019).  יום התנסות שימוש נבון ברשת. הכנס השנתי השבעה עשר של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל.  הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות   9 יולי 2019 .  מרכז רבין, תל-אביב.

 

צייכנר, אורית (2019).  מיזם מידעני רב תרבותי לשימוש נבון ברשת בקרב תלמידי מגמת גילוי ואיתור מידע דיגיטלי. הכנס השנתי השבעה עשר של מיטל על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל.  הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות   9 יולי 2019 .  מרכז רבין, תל-אביב.  (בשיתוף עם לזלי סלומון)

 

צייכנר אורית (2018). הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 2 יולי, 2018. חדר ריחה כמקור לקידום למידה חוויתית. (בשיתוף עם לזלי סלומון. הרצאה

 

צייכנר אורית (2018). הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 2 יולי, 2018. "עמדות ותפיסות מורים כלפי התקשוב – הבדלים בין בתי ספר ותיקים לבין בתי ספר פחות ותיקים בתכנית התקשוב". בשיתוף עם הדס העליון.

 

צייכנר אורית (2018). הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 2 יולי, 2018. "מגמת גילוי ואיתור מידע דיגיטלי – סייבר". בשיתוף עם שרית גולדנברג.

 

צייכנר אורית (2018). הכנס השנתי השישה עשר של מיטל, עולם המידע הפתוח" על שם "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, 2 יולי, 2018. "עקרונות פדגוגיים בתהליך פיתוח תכנית לימודים "גילוי ואיתור מידע דיגיטלי" – מידענות סייבר. בשיתוף עם אבי כהן.

צייכנר, אורית. " אבחון ואיתור תלמידים בעלי יכולות, לקראת לימודים אקדמאיים, באמצעות מערכת ללמידה מרחוק". הכנס הארצי השנתי השישי של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל . 6 אוגוסט 2008. (בשיתוף עם ניבה ונגרוביץ, ארקדי שטיבוק, ברוך אופיר).

 

צייכנר, אורית. " סטודנטים להוראה מתכננים ומפעילים תכניות חינוכיות מתוקשבות לשימוש נבון באינטרנט ". הכנס הארצי השנתי השישי של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל . 6 אוגוסט 2008. (בשיתוף עם רבקה ודמני).

 

 

צייכנר, אורית. " להרגיש את הדינמיקה ברשת". מושב א'3: גישות הוראה ושיתופיות ברשת, יו"ר: ד"ר דני בן צבי, אוניברסיטת חיפה. הכנס הארצי השנתי השביעי של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל . 14 אוקטובר 2009. (בשיתוף עם אלון הסגל).

 

 

צייכנר, אורית. " כיוונים חדשים בהערכת קורסים מתוקשבים באוניברסיטה". מושב ב'3: הכשרת סגל הוראה. יו"ר ד"ר יוסי אלרן, מכון ויצמן. הכנס הארצי השנתי השביעי של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל . 14 אוקטובר 2009. (בשיתוף עם אינגריד ברט, חיים טיטלבאום).

 

 

צייכנר, אורית. " הטמעה והפעלה של תכניות חינוכיות מתוקשבות בנושא שימוש נבון באינטרנט במכללה אקדמית להכשרת.". מושב א'3: תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה. יו"ר ד"ר אביגיל ברזילי. הכנס הארצי השנתי השביעי של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל .  14  אוקטובר 2009. (בשיתוף עם רבקה ודמני).

 

 

צייכנר, אורית. " מיפוי צרכים קוגניטיביים ואפקטיביים בקורסים אסינכרוניים באוניברסיטה" מושב א'3: תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה. מושב א'3: תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה. הכנס הארצי השמיני של מיטל. ""חדשנות בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל הטכניון. 30 יוני 2010.( בשיתוף עם אינגריד ברט, חיים טיטלבאום).

 

 

צייכנר, אורית. "שימוש נבון ומושכל באינטרנט". הכנס השנתי של איגוד האינטרנט הישראלי.      22-23 בפברואר 2010. (בשיתוף עם רבקה ודמני).

 

 

צייכנר, אורית.  יו"ר מושב ב1: ועוד על קורסים מקוונים. הכנס הארצי השנתי התשיעי  של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. 28 יוני 2011.

 

 

צייכנר אורית. יו"ר מושב ג3: תפיסה מערכתית וקהילות ידע. הכנס השנתי האחד עשר של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת. 20 יוני 2013.

 

צייכנר, אורית. יו"ר מושב. עולם המידע הפתוח. הכנס השנתי השניים עשר של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת.2 יולי 2014 .

 

צייכנר, אורית. " פרויקט לימודי יהדות, תפיסות סטודנטים ביחס למושג אתיקה ביהדות בקורס מקוון "אתיקה יהודית ברפואה" . הכנס השנתי השניים עשר של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת.2 יולי 2014 .  (בשיתוף עם עקיבא ברגר, בני גזונדהייט)

 

צייכנר, אורית. " מחשבי לוח ותפיסות הוראה בבית הספר" . הכנס השנתי השניים עשר של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת.2 יולי 2014 .  (בשיתוף עם מירית גולדרינג- בוימשטיין)

 

צייכנר, אורית. " שימוש בסימולציות לשיפור הישגים מוטיבציה ותפיסות מוטעות במקצוע התקשוב". הכנס השנתי השלושה עשר של מיטל. "טכנולוגיות חדשות בהוראה ובלמידה בהשכלה הגבוהה כיוונים ומגמות". 30 יוני, 2015. (בשיתוף עם איל שכטר)

 

צייכנר, אורית. " בריונות ברשת, התמודדות באמצעות הניו מדיה ככלי מפחית חרדה". הכנס השנתי השלושה עשר של מיטל. "טכנולוגיות חדשות בהוראה ובלמידה בהשכלה הגבוהה כיוונים ומגמות". 30 יוני, 2015. (בשיתוף עם הילה אגסי, אבישי קליינמן) מצגת ההרצאה, תקציר המאמר

 

צייכנר, אורית. גילוי ואיתור מידע דיגיטלי. כנס קהילת המידע השנתי ה- 34 כפר המכבייה, רמת-גן 1-2 מרץ 2016.

 

 

צייכנר, אורית. " זה עולם קטן, נפלא ומסוכן מאוד" . הכנס השנתי הארבעה עשר של מיטל. "עולם המידע הפתוח" על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל. טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה מקוונת. 22 יוני 2016 .  (בשיתוף עם מעיין נלסון)

 

 

צייכנר, אורית. "הזדמנויות ואתגרים בקורסים וירטואלים לעומת קורסים "מעורבבים" בקרב פרחי הוראה". האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. 14-15 בפברואר 2017 (בשיתוף עם ד"ר גילה זילכה)

 

 

יוזמות חינוכיות ופיתוח חומרי למידה

פרסומים , בנושא פיתוח תכניות לימודים

 

2013-2014

תכנית "אמן ברוח הרשת". במסגרת היוזמה סטודנטים במחלקה לעיצוב פיתחו מערכי שיעור והעבירו במסגרת קורס הוראה ולמידה. תוצרי הסטודנטים, כרזות ופוסטרים מוצגים בתערוכה.

 

 

2013-2009:

תכנית "שימוש נבון באינטרנט". מיזם משותף עם איגוד האינטרנט הישראלי וסמינר הקיבוצים, פיתוח מערכי הדרכה לשימוש נבון באינטרנט בקרב תלמידים והרחבת קשרי מכללה שדה.

 

 

2007:

פיתוח מאגר עבודות כיחידות הוראה מתוקשבות בתחומי דעת שונים (מתמטיקה, ספרות, לשון, מדעי החברה, מדעי המחשב), הכשרת מורים, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

2002:

*פיתוח חוברות הדרכה לקורסים בתחומי דעת שונים ביישומי מחשב. כתיבת חוברת פעילויות "מתמטיקה בשילוב "EXCEL.

 

*פיתוח חוברות בהוראת המתמטיקה בנושא: פונקציות, גאומטריה, לתלמידי מב"ר.

 

1999:

כתיבת חוברת הדרכה לפיתוח יישומים מתוקשבים משולבי מולטימדיה לתלמידי תואר שני בחוג לתקשורת וטכנולוגיה בחינוך, אוניברסיטת בר-אילן. דוגמא

 

 

1997:

כתיבת חומרי הוראה ולמידה במתמטיקה, בהוצאת המכון לקידום האינטגרציה החברתית, אוניברסיטת בר-אילן: 1) "המחשב בכיתת המתמטיקה – לקט פעילויות לכיתה ט", מדריך למורה ומדריך לתלמיד; 2) "מחזוריות בטבע בהיבט מתמטי", מדריך למורה ומדריך לתלמיד. (הוצאו לאור שתי חוברות).

 

 

1996:

פיתוח ושיווק לומדות וחומרי הוראה במתמטיקה לבגרות בנושאים: סדרות, הנדסה אנליטית וטריגונומטריה. הפיתוח כלל היכרות עם טכנולוגיות למידה מגוונות ועם גישות פדגוגיות להוראה. הלומדות נרכשו על ידי מט"ח.

 

 

1995:

זכייה ביוזמה חינוכית ממשרד החינוך על פיתוח תכנית לימודים וחומרי הוראה במתמטיקה מותאמים לתלמידי מבר.