אניה גליקמן - חוקרת ברשות למחקר ולהערכה

אניה גליקמן - חוקרת ברשות למחקר ולהערכה

טל: 03-6901274 | דוא"ל
שיטות מחקר כמותיות, הגירת עבודה, אי-שיוויון אתני וגזעי, סגרגצית מגורים, עמדות, הערכת תכניות.

קורות חיים

 

ניסיון תעסוקתי
2006 עד היום חוקרת, יחידת מחקר והערכה במכללת סמינר הקיבוצים: כתיבת הצעות מחקר, בניית כלי מחקר, ניתוח נתונים, כתיבת דוח"ות מחקר

2006 עד היום עוזרת מחקר של פרופ' משה סמיונוב, אוניברסיטת תל-אביב: ניתוח נתונים כמותיים

ינואר– אוקטובר 2005 רכזת הערכה של פרוייקט קדם-עתידים, אוניברסיטת תל-אביב: ניתוח נתונים

2003 - 2006 עוזרת הוראה של פרופ' חנה איילון, פרופ' נח לוין אפשטיין ופרופ' משה סמיונוב.

2002 - 2004 עוזרת מחקר, מכון ב.י. ולוסיל כהן לחקר דעת קהל: ניתוח נתונים כמותיים, כתיבת דוחות מחקריים, המתפרסמים במסגרת גיליון "דעות בעם", הדרכה ופיקוח על עבודת מראיינים טלפוניים.

2000- 2002 "חבר הון אנושי" - יועצת העסקה

1997-2000 הנחיית קבוצות במסגרת הסוכנות היהודית, סמינר אפעל (מח"ר) וגשר בנושאי זהות אישית, זהות יהודית וזהות ישראלית, הכנה לצה"ל, פערים בין תרבותיים ופערים חברתיים. הנחיית מפגשים בין עולים לותיקים.

 

השכלה
2009 אוניברסיטת תל-אביב, חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סטודנטית לתואר שלישי
2002 - 2006 אוניברסיטת ת"א, תואר שני בהצטיינות בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגמת סקרים ומחקרי דעת קהל, מסלול עם עבודת גמר.
1997-2000 אוניברסיטת תל-אביב, תואר ראשון ב במסלול דו-חוגי סוציולוגיה אנתרופולוגיה וחינוך.
1992-1995 תיכון "מבואות עירון" בקיבוץ עין שמר (נעל"ה א'). תעודת בגרות מלאה.

 

שירות צבאי
1997-1996 מורה חיילת בב"ס יסודי בירושלים. הוראת עברית לילדים עולים.
חורף וקיץ 1997 שליחות ציונית למדינות חבר העמים מטעם הסוכנות היהודית וצה"ל.

פרסומים

 

מאמרים

Semyonov, M., Glikman, A. and Krysan, M. 2007. “Europeans' Preference for Ethnic Residential Homogeneity: Cross-National Analysis of Response to Neighborhood Ethnic Composition” Social Problems, 54, pp.434-453.

Semyonov, M. and Glikman A. 2009 "Ethnic Residential Segregation, Social Contacts, and Anti-Minority Attitudes in European Societies" European Sociological Review (in press,
online version available).

 

דוחות מחקר

גליקמן, א. (2009). סקר שביעות רצון משירותי הקפיטריה. יחידת המחקר : מכללת סמינר הקיבוצים.

גליקמן, א. (2008). הערכת המרכז להכשרת מטפלים. יחידת המחקר: מכללת סמינר הקיבוצים.

דוניצה-שמידט, ס., גליקמן, א., בילו, א. (2008). הערכתם של לימודי יוגה בקרב תלמידי חטיבת ביניים. יחידת המחקר: מכללת סמינר הקיבוצים.

קרפ-גבעון, ל., טלשיר-ליפשיץ, ת., גליקמן, א., דוניצה-שמידט, ס. ואקרמן-אשר, ה. (2008). לשחק וללמוד- ללמוד ולשחק: תפיסותיהם של הסטודנטים להכשרת מורים את המשחק הלימודי. יחידת המחקר: מכללת סמינר הקיבוצים.

דוניצה-שמידט, ס. וגליקמן, א. (2007). "יש דרך" – בחינת שביעות רצון ומיפוי צרכים עתידיים". יחידת המחקר: מכללת סמינר הקיבוצים.

גליקמן, א., אורן, ע. ולוי-אפשטיין, נ. (2005). זהות לאומית בישראל 2004. מכון ב.י. כהן לחקר דעת הקהל: אוניברסיטת תל-אביב

גליקמן, א., אורן, ע. ולוי-אפשטיין, נ. (2003). מוסד הנישואים בישראל בפתחה של המאה ה-21. מכון ב.י. כהן לחקר דעת הקהל: אוניברסיטת תל-אביב

גליקמן, א., אורן, ע. ולוי-אפשטיין, נ. (2003). משפחה הישראלית החדשה? תפקידי מין וחלוקת עבודה בראשית המאה ה-21 . מכון ב.י. כהן לחקר דעת הקהל: אוניברסיטת תל-אביב

 

הצגה בכנסים
May 2008. "Ethnic Residential Segregation, Social Contacts and Prejudice in European Societies". The paper was presented at the  international conference "The Diversity and Dynamics of Global(ising) City-Regions: Asian (Shanghai) and European (German) Cases
Compared”, Fudan University, Shanghai, China.

May 2007. “Europeans' Preference for Ethnic Residential Homogeneity: Cross-National Analysis of Response to Neighborhood Ethnic Composition”. The paper was presented at  the meeting of the ISA Research Committee on Social Stratification and Mobility (RC-28), Brno, Czech Republic.