ד"ר ניר מיכאלי

ד"ר ניר מיכאלי

מרצה בקורסים:

היבטים אידיאולגיים ופוליטיים בחינוך (ניתן במסלול התואר השני לניהול ומנהיגות ובמסלול ה M.Teach).

פדגוגיה בלתי פורמלית (ניתן במסלול התואר השני לניהול ומנהיגות ובמסלול ה M.Teach)

סמינריון חינוך ושינוי חברתי

עוסק במדיניות חינוך, פדגוגיות חדשניות, חינוך פרוגרסיבי, פדגוגיה לא פורמלית, חינוך לדמוקרטיה ולצדק חברתי, מדיניות הכשרת מורים ועוד. חוקר את הפרטת החינוך במסגרת קבוצת "הפרטה, רגולציה ואחריות המדינה" המתנהלת במרכז לצדק חברתי ע"ש חזן במכון ון ליר בירושלים.

קורות חיים

2014 - 2015    יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

2012 - 2014    דיקן פיתוח פדגוגי, מכללת סמינר הקיבוצים.
2007 - 2012     ראש החוג לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים
2003 - 2010      מרצה וסגן מנהל, מכון כרם לחינוך הומניסטי-יהודי.
2002 - 2003     מנהל יח' קהילות חשיבה, מכון ברנקו וייס.
2000 - 2002     עמית במכון מנדל למנהיגות חינוכית.
1998 - 2000     מחנך ומורה להיסטוריה ואזרחות בתיכון איזורי גבעת ברנר.
1995 - 1998     מזכ"ל תנועת הנוער "המחנות העולים".

פרסומים

פרסומים נבחרים

ספרים
מיכאלי, נ' (עורך) (2014). כן בבית ספרנו:  מאמרים על חינוך פוליטי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד והוצ' מופ"ת.
מיכאלי, נ', פישר,ג' (עורכים) (2010). שינוי ושיפור במערכות חינוך. ירושלים: ברנקו וייס ואבני ראשה.
 
מאמרים ופרקים בספרים 
מיכאלי, נ' (2015). "הפרטה במערכת החינוך". בתוך:  יצחק גל נור, אמיר פז פוקס ונעמיקה ציון (עורכים). מדיניות ההפרטה בישראל- אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר. עמ' 183 - 237. 
מיכאלי, נ' (2014). "מבוא: חינוך ופוליטיקה במערכת החינוך הישראלית". בתוך: כן בבית ספרנו- מאמרים על חינוך פוליטי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת. עמ' 9 - 29. 
מיכאלי, נ' (2014)."כשאת אומרת פרוגרסיבי למה את מתכוונת ? ג'ורג' קאונטס והחוליה הפוליטית החסרה בחינוך המתקדם". בתוך: כן בבית ספרנו - מאמרים על חינוך פוליטי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד והוצ' מופ"ת.  עמ' 94 - 122. 
מיכאלי, נ' (2013). "פדגוגיה ופוליטיקה בחינוך לאזרחות דמוקרטית" בתוך: ציפי ליבמן (עורכת). ללמוד, להבין, לדעת - מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית. תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומופ"ת. עמ' 409 - 466.
מיכאלי, נ' (2012). "על שלושה דברים החינוך עומד – ביקורת על הספר 'עיצוב מדיניות חינוכית: גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובליים' מאת מרים בן פרץ", גילוי דעת (2), 163 – 170.
מיכאלי, נ' (2012). "חינוך קיבוצי ופדגוגיה של תיקון חברתי". החינוך וסביבו (34), עמ' 277 – 284.
מיכאלי, נ' (2012). "חינוך לאוטופיה – אידיאולוגיה חינוכית של תיקון חברתי", בתוך: ישעיהו תדמור ועמיר פריימן (עורכים). חינוך- מהות ורוח. תל אביב: מכון מופ"ת. עמ' 185 – 195.
דרור, י' ומיכאלי, נ', (2010), "הקבוצות השיתופיות בישראל: המשכיות ושינוי בתנועה הקיבוצית". בתוך: אביבה חלמיש וצבי צמרת (עורכים), התנועה הקיבוצית – מאה השנים הראשונות. ירושלים: יד בן צבי. עמ' 357 – 364.
מיכאלי, נ' (2006). "מחנך פרוגרסיבי בגימנסיה אריסטוקרטית – מפעלו החינוכי של ד"ר ברוך בן יהודה". דור לדור כ"ז. עמ'  79 - 120. .
 
Yogev, E. & Michaeli, N. (2011). "Teachers as Society-involved 'Organic Intellectuals': Training Teachers in a Political Context", Journal of Teacher Education, 62 (3), pp. 312-324