התנסות מעשית והדרכה פדגוגית

התנסות מעשית בבתי הספר
לצד הלימודים העיוניים בתוכנית ללימודי חינוך מיוחד מושם דגש מיוחד על התנסות מעשית של הסטודנטים במסגרות החינוכיות השונות. ההתנסות במסגרות אלו מתחילה בסמסטר השני של שנה א' ונמשכת לאורך כל שנות הלימוד. את ההתנסות מלווה צוות הדרכה מקצועי ומיומן המסייע לסטודנטים לרכוש ניסיון וביטחון.
ההתנסות מלווה בקורסי הדרכה בהם לומדים הסטודנטים את עקרונות ההוראה בחינוך המיוחד כמפורט להלן:

הדרכה פדגוגית - שנה א'
התכנים בשנה זו עוסקים בשלבים הראשונים לכניסה לעולם ההוראה בחינוך המיוחד, הן בהיבט האישי של גיבוש זהות מקצועית והן בהיבט המקצועי של היכרות עם סוגי האוכלוסיות של החינוך המיוחד.
הרציונל העומד בבסיס תכנית ההדרכה, נשען על עקרונות מחקר פעולה שבו המורה חוקר את עבודתו. במסגרת הקורס מתנסים הסטודנטים באיסוף נתונים ובפיתוח תכנית התערבות לקידום תלמידים עם מוגבלות אינטלקטואלית התפתחותית או לקויות למידה מורכבות, כל זאת בהתאם לצרכי הלומד והסביבה הלימודית. כמו כן, יתבצעו במסגרת קורס זה, סיורים לצורך היכרות עם אוכלוסיות החינוך המיוחד. בסמסטר ב' הסטודנטים מתנסים בקידום תלמידים עם מוגבלות אינטלקטואלית התפתחותית או לקויות למידה בבתי ספר לחינוך מיוחד. התנהלות הסטודנט בשיעורי ההדרכה ובהתנסות תלווה בתהליך חשיבה רפלקטיבי שיסייע בעיבוד התכנים הנלמדים.

הדרכה פדגוגית - שנה ב'
שנה ב' מתמקדת בהתמקצעות בתחום הוראת תלמידים עם ליקויי למידה והפרעות התנהגות, לדוגמא: תכנון וכתיבה של מערך שיעור ויחידת הוראה, תכנון משחקי הכרות מותאמים לגילאים ולסוגי אוכלוסייה שונים, עקרונות משמעותיים לעמידה מול כיתה. כמו כן לומדים הסטודנטים עקרונות של כתיבת דפי עבודה על סמך תיאוריות בנושא מדרג חשיבה, מתרגלים ומיישמים דרכי הוראה שונות וכן עוברים תהליך משותף של תכנון, בנייה והפעלה של מרכז למידה בכיתת ההתנסות, כל זאת על סמך עקרונות ההוראה המותאמת.
בנוסף, מקבלים הסטודנטים כלים מקצועיים להתמודדות עם דילמות חינוכיות ומוסריות העולות מתוך כיתות ההתנסות ומסיירים בבתי ספר לחינוך מיוחד על מנת להתכונן בצורה האולטימטיבית להתנסות בשנה ג'. ההתנסות בשנה ב' מתקיימת במסגרות חינוך מיוחד לתלמידים עם ליקויי למידה או הפרעות התנהגות בבתי ספר רגילים, או בבתי ספר לחינוך מיוחד.

הדרכה פדגוגית - שנה ג'
מטרתה של תכנית ההדרכה בשנה ג' הינה להכין את הסטודנטים לקראת כניסתם לעבודה במערכת החינוך כמורים לחינוך מיוחד, הן מבחינת ידע, הכרת תיאוריות, תכניות ומודלים בחינוך מיוחד והן מבחינה פרקטית-יישומית. הידע המוקנה בשנה ג' מתבסס על הידע הנרכש בשנים א' וב'. תהליך זה מתבצע באמצעות שילוב מתמיד בין התכנים התיאורטיים הנלמדים בשעורי ההדרכה הפדגוגית והתובנות המופקות במהלך ההתנסות המעשית. בין הנושאים הנלמדים בשנה זו: טיפול בפרט במסגרת הקבוצה, גישות ומיומנויות לניהול כיתה בחינוך המיוחד, בנית תכנית לימודים ויחידות לימוד, שיתופי פעולה בצוות רב מקצועי, משוב והערכה ועבודה עם הורים.

בשנה זו מתקיימת ההתנסות במסגרות חינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלויות שונות כגון: שיתוק מוחין, אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקות שמיעה ונוער בסיכון. מסגרות ההתנסות מתעדכנות משנה לשנה.