מרכזי למידה

מרכזי למידה כיישום גישת ההוראה המותאמת

פרויקט גמר של תלמידי שנה ב'
אחת המטרות החשובות של מרכז למידה היא לגרום ללומדים להיות פעילים, עצמאיים ולקחת אחריות אישית על תהליך הלמידה ותוצריה.
מרכז למידה במהותו מזמן תהליך למידה ואינו משמש רק לתפאורה או קישוט.

הצורה שבה החומרים מעוצבים יש בה כדי לעורר סקרנות ולאפשר שאילת שאלות. מרכז למידה מאפשר העברת מסרים בכלים חזותיים ושמיעתיים וכן הפעלת דרכי הוראה חלופיות. לכל לומד במרכז הלמידה ניתנת הזדמנות להתנסות בלמידה חווייתית ומשמעותית, תוך התאמה לסגנון הלמידה שלו ולכישוריו באמצעות הוראה מותאמת. ההוראה המותאמת היא גישה חינוכית – פדגוגית לתת מענה לרמות, לצרכים ולתחומי העניין השונים וסגנונות למידה מגוונים של התלמיד.

אמצעי ההמחשה במרכז הלמידה אליהם נחשף התלמיד, מגוונים את תהליך הלמידה שלו ויוצרים דרכי הוראה חלופיות וגמישות.
המורה שתפקידו לתכנון וליצור את מרכז הלמידה, משמש כמדריך ומתווך בתהליך הלמידה ואילו התלמידים מקבלים חוויית למידה עצמאית ופעילה עם אחריות אישית על תהליכים לימודיים ותחושת סיפוק מהצלחתם.

לפניכם תערוכה בה מוצגות תמונות מתוך מרכזי הלמידה , שהכינו סטודנטים משנה ב' במחלקה לחינוך מיוחד. בתערוכה מוצגים מרכזי למידה בתחומי למידה שונים כמו: חשבון, קריאה , מדעים ועוד. מרכזי הלמידה שימשו את הסטודנטים במסגרת ההתנסות המעשית בבתי הספר, לצרכי הוראה מותאמת.