אירועים וכנסים

"כן בחצר הקדמית שלנו!" - הפקה מיוחדת של המחלקה לחינוך מיוחד

חברה מתוקנת נבחנת, בין השאר, ביחסה לאוכלוסיות מוחלשות החיות בקרבה. שילוב והכלה של אנשים עם מוגבלויות במערכת החינוך, בתעסוקה, בדיור ובפעילויות פנאי בקהילה מקובלת ומיושמת בישראל, כמו ברחבי העולם המערבי.

הניסיון ומחקרים שנערכו בנושא, מעידים על כך שלשילובם של אנשים עם מוגבלויות שונות בחיי קהילה פעילים, יש תרומה הדדית משמעותית ביותר עבור כולם.

כמכללה המקדמת חינוך לערכים חברתיים שוויוניים וקבלת השונה, אנו רואים חשיבות גדולה בשילובם של אנשים עם מוגבלויות בקהילותיהם ובזכותם הבסיסית לממש חיים פעילים ומיטביים בתנאים של כבוד, תוך התחשבות בצורכיהם הייחודיים.

המחלקה לחינוך מיוחד, שמטרתה להכשיר מחנכים מקצועיים ואנושיים לעבודה עם תלמידים עם מוגבלויות, יזמה את האירוע - "כן בחצר הקדמית שלנו !" - יריד דוכני מכירה של מוצרים פרי יצירתם של אנשים עם מוגבלויות השוהים ועובדים בעמותות וארגונים הפועלים למען אנשים עם מוגבלויות.

העמותות שלקחו חלק ביריד: כפר עידוד, עמותת עמיחי, בי"ס אנוך, בי"ס תקומה, בי"ס שחף, בי"ס און ועמותת ליקויי ראייה ועיוורים (בליינד דיי).
עמותות ומרכזים אלו, מהווים בית לאנשים עם מוגבלויות ומעודדים אותם למצות את יכולותיהם במגוון תחומים, באמצעות פיתוח מרכזי תעסוקה בהם יוצרים הדיירים מוצרים שונים המוצעים למכירה לקהל הרחב.