תקצירי קורסים

לפניכם תקצירי חלק מהקורסים הנלמדים במסגרת התכנית ללימודי חינוך מיוחד:

 

שילוב, השתלבות והכלה

במדינת ישראל, כמו במדינות רבות אחרות, קיימת מזה מספר עשורים מגמה כללית של שילוב תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך הכללית, תוך מתן שירותי חינוך מיוחד בהתאם לצורכיהם.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס הנוכחי מבקש להתמקד בתשתית התפיסתית העומדת בבסיס השילוב, בחקיקה ובמדיניות בתחום השילוב. בנוסף, יתמקד הקורס במודלים של שילוב ובתהליך ההשמה ותכנון הלימודים בעבור תלמידים עם מוגבלויות הלומדים במסגרות השילוב. במסגרת הקורס יחשפו הסטודנטים לסוגיות הקשורות בשילוב, כמו גם לעמדות מורים, הורים ותלמידים כלפי השילוב לצד דרכי התמודדות שלהם עם אתגרי השילוב.

מוגבלויות התפתחותיות מורכבות – אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ושיתוק מוחין CP

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי על המאפיינים של תלמידים עם מוגבלויות התפתחותיות מורכבות (אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ושיתוק מוחין) הלומדים במערכת החינוך, לצורך גיבוש תפיסה הומניסטית בעבודתם החינוכית. הקורס יתמקד בהיכרות עם מאפייני אוכלוסיות ילדים עם אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ושיתוק מוחין.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

משפחות לילדים עם מוגבלויות

הולדת ילד עם מוגבלות מביאה עמה שינוי בצפייה הטבעית להורות. סביב זאת עולות שאלות כגון כיצד השינוי משפיע על הזוגיות? תפיסת המסוגלות ההורית? תכנון משפחה? כיצד מגיעים לאיזון משאבים? באיזו דרך מנהלים התמודדות עם המשפחה המורחבת, מעגל חברים ומערכת הטיפול המקצועית?
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

כל אלו מושפעים מגורמים כגון: גורמי חוסן של הורים, תפיסת המוגבלות, גיל הילד ועוד. בקורס הנוכחי יילמדו מאפיינים הקשורים למשפחה של הילד עם הצרכים המיוחדים, אתגרים העומדים בפניה כמו-גם תפקיד המערכת המקצועית בסיפוק משאבי תמיכה ובטיפוח רווחה משפחתית.

סדנה בהוראה מותאמת בקריאה

סדנת ההוראה המותאמת בקריאה נועדה לאפשר מפגש מלמד של התנסות מונחית בהוראה יחידנית המותאמת לצרכיו של הילד עם לקויות הלמידה (שפתיים, רגשיים וקוגניטיביים). במהלך הסדנה יוקנה ידע תיאורטי ויישומי בתחום לקויות הלמידה ובתחום הוראת הקריאה, הכתיבה ומיומנויות הבנת הנקרא. יושם דגש על כלים אבחוניים, מודלים התערבותיים וכלים טיפוליים יחודיים המבוססים על תהליכים תיווכיים, לשוניים וקוגניטיביים. במהלך הסדנה נתנסה בניתוח רפלקטיבי של תהליכי ההוראה במטרה להתקדם ולהצמיח תהליך הוראה-למידה מיטבי.
קורס חובה
קורס שנתי

אסטרטגיות למידה

הקורס מכשיר את המשתתפים בו להקניית אסטרטגיות למידה לתלמידים עם ליקויי למידה, תוך התאמת האסטרטגיות למאפיינים הספציפיים של הלקות והבנת תרומתה של כל אסטרטגיה, לימודית ותיווכית, לשיפור ההישגים הלימודיים בכלל והצמיחה האישית בפרט.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

 בין מטרות הקורס:

  • הכרות עם אסטרטגיות למידה מסוגים שונים (קוגניטיביות ומטה- קוגניטיביות).
  • לימוד מגוון דרכים להקניית האסטרטגיות
  • הבנת קטגוריות תיווך שונות המותאמות על פי גורמים פרוקסימליים (התנסות בלמידה מתווכת).
  • התנסות ביישום מעשי של האסטרטגיות והתאמתן לתלמיד על פי ממצאי אבחונו
     

ליקויי תפיסה ולמידה והפרעת קשב

הקורס יעסוק בהכרות עם עולמו האקדמי והרגשי של הילד עם ליקויי הלמידה והפרעת הקשב. הנושאים השונים ילמדו, תוך היכרות עם מחקרים עדכניים, גישות ומודלים שונים, בהתייחס להטרוגניות ולשונות בין קבוצות ויחידים עם ליקויי למידה והפרעת קשב בפרספקטיבה התפתחותית.
קורס חובה
קורס שנתי

בשיעורים נערוך הכרות עם כלים לאיתור סימנים לליקויי למידה והפרעת קשב בגיל הגן ובבית הספר היסודי. זיהוי קשיים והיכולת לסווגם לתחומים תפיסתיים והתפתחותיים שונים. הכרות מעמיקה עם המיומנויות הקוגניטיביות והשפעתן על למידה תקינה, והכרות עם ליקויי למידה ספציפיים על פי תחומי הלמידה השונים.

הוראת מותאמת במתמטיקה

קורס זה עוסק בדרכי הוראת מתמטיקה בקרב לומדים בעלי סגנונות למידה שונים. במהלך הקורס יידונו גישות שונות בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד, ייבחנו הקשרים בין הגישות לדרכי ההוראה, ותוצגנה התאמות גמישות בתוכניות התערבות והוראה. הקורס מיועד לתלמידים אשר סיימו חובותיהם בקורס הוראה דיאגנוסטית במתמטיקה. דרישות קדם: קורס הוראה דיאגנוסטית במתמטיקה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סמינריון מחקרי - תלמידים עם מוגבלויות: היבטים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים

הסמינר יעסוק בהכרות עם סוגיות מעולמם הרגשי של תלמידים עם מוגבלויות שונות, בהקשרים שונים ובשלבי התפתחות שונים, תוך התייחסות ליחסי הגומלין עם סביבתם החינוכית והמשפחתית. הדיונים יעסקו בגורמי הסיכון והחוסן המשפיעים על תפקודם והסתגלותם של תלמידים עם מוגבלות. הסטודנטים יכתבו עבודה סמינריונית תוך התנסות מודרכת בגיבוש שאלת מחקר, סקירת מחקרים עדכניים בתחום, איסוף ועיבוד הנתונים, כתיבת עבודה והצגתה בכיתה.
קורס חובה
קורס שנתי

התפתחות שפה והפרעות בתקשורת

הכרת האלמנטים הבסיסיים של דיבור ושפה; התפתחות סדירה של שפה ודיבור; התיאוריות של רכישת שפה; מבנה המערכת השפתית; תהליכים לארגון הידע השפתי; מרכיבים פרגמטיים בשפת ילדים; דרכים להערכת שפה ולהעשרה שפתית; הקשר בין שפה לבין מערכות התפתחותיות אחרות, הכרת קשיים בתחום הדיבור והשפה, החורגים מהנורמות ההתפתחותיות
קורס חובה
קורס שנתי

נוירופסיכולוגיה

מטרת הקורס להסביר את הבסיס הנוירו-פיזיולוגי להפרעות התנהגות, בעיות תפקודיות וקשיי למידה. לאחר לימוד האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכת העצבים, יוצג הרקע הנוירו-פסיכולוגי להפרעות שפה ודיבור, קשב וריכוז, למידה וזכירה, תנועה ופעילות יזומה. דגש מיוחד יושם על לימוד פגיעות מוחיות ונזקיהן. יוצגו כלי אבחון נוירו-פסיכולוגיים ויילמד השימוש בהם.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיטות טיפול בחינוך מיוחד

הקורס יעסוק בהיכרות והתנסות עם גישות חינוכיות - טיפוליות, בראייה התפתחותית, הוליסטית, תוך שימת דגש על חיזוק משאבי איש החינוך וקידום תלמידים עם מוגבלויות. שני צירים מקבילים אלה, יאפשרו העמקת ההבנה של נושאים, גישות ועקרונות עבודה עם ילדים עם מוגבלויות מצד אחד ועיבוד חוויתי של התהליך, מצד שני. תכנית הקורס מתבססת על לימוד תיאורטי ומעשי של עקרונות עבודה באמצעות אמנות פלאסטית, ככלי הנעה לשינוי מיטבי, בקרב ילדים ומבוגרים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

מיניות בחינוך המיוחד

מיניות היא חלק משמעותי ממרכיבי אישיותו המהותיים של האדם ואיכות החיים שלו תלויה ביכולת לשלב באופן הרמוני את כל חלקי אישיותו, לצרכיו ולצורכי סביבתו.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

אדם עם מוגבלות צריך וזכאי לבטא ולממש את צרכיו המיניים והחברתיים, כאחד האדם. יחד עם זאת, ישנם קשיים ספציפיים המופיעים באוכלוסיות אשר לומדות במסגרות החינוך המיוחד: קשיים בקליטה והבנה של נורמות חברתיות, קשיים בתקשורת מילולית תקינה וברורה, קשיים בהתמודדות עם מצבי תסכול, קשיים בהתמודדות עם דחייה חברתית, לעיתים קשיים ברכישת ידע באופן עצמאי, חוסר מודעות לזכויות וצרכים מיניים ועוד. מטרתו של קורס זה להקנות ידע עדכני בהתאם לתהליכי התפתחות, לטפח גישה חיובית למיניות האדם, לזהות המינית ולקשר ההדדי הקיים בין ההיבטים הגופניים, הרגשיים, הפסיכולוגיים והחברתיים הקשורים בהתפתחות ובהתנהגות מינית. כמו כן להקנות כלים ומיומנויות בתחום, שיסיעו למורים העובדים במסגרות החינוך המיוחד.