מבנה שנת הלימודים תשע"א

תחילת סמסטר א'  25.10.09
סיום סמסטר א'  29.01.10
תחילת סמסטר ב' 21.02.10
חופשת פורים 28.02.10
חופשת פסח 25.03.10 - 06.04.10
יום הזיכרון ויום העצמאות 19.04.10 - 20.04.10
 חופשת שבועות  18.05.10 - 19.05.10
סוף סמסטר ב' 18.06.10

בקורסים מסוימים יתקיימו לימודים, סיורים וסדנאות לפני תחילת שנת הלימודים או במהלך החופשות.
הלומדים יקבלו הודעה על כך מראש.
בחלק מן התכניות ייתכן שמועדי תחילת / סיום הקורסים יהיו שונים. הודעה על כך תימסר מראש.
הנהלת המכללה רשאית לעשות שינויים קלים במועדי החופשות ובמערכת השיעורים, בהתאם לשיקול דעתה.