היחידה למעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית מחזקת את המטרה האסטרטגית הראשונה של מכללת סמינר הקיבוצים: "חיזוק זהות הליבה של המכללה בשליחותה החינוכית-חברתית: קידום סדר יום חינוכי הומניסטי המכוון לטיפוח רוח האדם ולתיקון עולם באמצעות מעורבות חברתית ומנהיגות בקרב סטודנטים והסגל האקדמי".

במסגרת הלימודים לתואר ראשון במכללה, תלמידי כל המסלולים מבצעים מעורבות חברתית בהיקף של 60 שעות שנתיות ולומדים במקביל קורס אקדמי המלווה את הפעילות ומסייע להבין אותה באמצעות מושגים תיאורטיים הקשורים לצדק חברתי, שוויון ומניעת אפליה, מאבק בגזענות ועוד. בקישור שלהלן תוכלו למצוא ארגונים רבים בהם תוכלו להשתלב.

שימו לב כי במידה ולא מצאתם ארגון העונה על רצונותיכם ויכולותיכם, יש באפשרותכם לאתר ארגון באופן עצמאי, ולהפנות איש קשר מהארגון אלינו כדי לברר אם תוכלו לבצע שם את פעילות המעורבות החברתית שלכם.

לפרטים נוספים פנו אל ד"ר אדם הישראלי, מנהל היחידה למעורבות חברתית בדוא"ל  adam.haisraeli@smkb.ac.il

 

קורסים חברתיים שותפויות פנים מכללתיות
שותפויות עם סטודנטים כנסים והרצאות


פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת המכללה:
מכללת סמינר הקיבוצים חרטה על דגלה לטפח לא רק מורים מצוינים אלא גם מחנכים בעלי יוזמה, המצוידים בתחושת שליחות. המחנכים זקוקים להכרת דרכי הפעולה, וזקוקים להזדמנות לזהות בתוכם מה דורש שינוי, ולמסגרת לגיבוש רעיונות לקידום שינויים אלה. הכרחי שמחנכים באשר הם ייצאו מחוץ לגדרות גני הילדים ובתי הספר, יגיעו אל הקהילה וייחשפו למציאות על שלל מורכבויותיה ומצוקותיה.
לאור תפיסת עולם זו, הוקמה בסמינר הקיבוצים היחידה למעורבות חברתית, המהווה מסגרת ארגונית לחזון החינוכי האקטיביסטי שלה. כל הסטודנטים במכללה, שהם מחנכים לעתיד, מחויבים בפעילות בארגונים לשינוי חברתי ובהשתתפות בקורס עיוני מלווה. השילוב בין החשיפה הבלתי אמצעית לחברה הישראלית ללימוד התיאורטי הנותן שפה מושגית, הוא זה שמצייד את הסטודנטים במשקפיים תודעתיות. החשיבות שאנו רואים בתכנית המעורבות החברתית טמונה בעובדה, שבשדה ההשכלה הגבוהה, הפעילות החברתית אצלנו היא באופן ייחודי חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים וזוכה להכרה אקדמית.
היום יותר מאי פעם, החברה הישראלית צריכה אזרחים הנכונים לפעול למענה, לגלות מעורבות בעולם הסובב אותם, ויש להם לא רק לב רגיש ואכפתיות אלא גם כלים כדי לפעול למען שינוי וליטול חלק בשינוי עצמו. היום יותר מאי פעם, מערכת החינוך זקוקה למחנכים התופשים את תפקידם בראש ובראשונה כפעולה של תיקון חברתי.
אנו תקווה שבוגרי המכללה יוכלו להוות את חוד החנית במאבק לשיפור פני החברה בישראל, ויתרמו תרומה של ממש לקידום חינוך לאזרחות טובה, משמעות ואופטימיות.

פעילות היחידה זכתה בשנת 2013 בפרס הסתדרות המורים. לחצו לצפיה במכתב הפרס.

ד"ר אדם הישראלי 
ראש היחידה למעורבות חברתית