ייעוד ויעדים של מכללת סמינר הקיבוצים

מכללת סמינר הקיבוצים, שמה לה למטרה להכשיר אנשי חינוך וטיפול בעלי גישה הומניסטית ואחריות חברתית סביבתית - פועלת לטיפוח דעת אקדמית, לביסוס אזרחות דמוקרטית ולשילוב אמנויות בחינוך. 

יעדיה של מכללת סמינר הקיבוצים

  • קידום סדר יום חינוכי-הומניסטי המכוון לטיפוח רוח האדם ולתיקון עולם, באמצעות מעורבות חברתית ומנהיגות בקרב הסטודנטים, הסגל האקדמי והסגל המנהלי.
  • טיפוח הרוח הייחודית ותחושת הבית של המכללה, המבוססות על תרבות שותפות ויזמות. פתיחות לדרכי הוראה חדשניות ומגוונות, לשילוב אמנויות ולהטמעת פדגוגיה דיגיטלית-לקידום למידה חווייתית ומשמעותית ולפיתוח היצירתיות.
  • קידום מחקר והגות בקרב סגל המכללה.
  • פיתוח כישורי התקשורת הבינאישית וההתבוננות הפנימית בקרב הסטודנטים, והעצמתם כלומדים וכמורים בעתיד בעלי אחריות אישית.
  • הגמשת תכניות ההכשרה על ידי הגדלת אפשרויות הבחירה ושיתופי הפעולה בתוך המכללה ומחוצה לה.
  • פיתוח, שדרוג וחידוש מלא של התשתיות הפיזיות: קידום פרויקט בניית קמפוס המכללה החדש והשלמתו, מתוך שמירה על רמה גבוהה של שירות ואיכות בתקופת הפינוי-בינוי.
  • יישום המעבר לוות"ת - היבטים אקדמיים ומנהליים.

 

תרשים ייעוד ויעדים של המכללה