קורסים לדוגמא

אור וגלים
הכרת תכונותיו האלקטרומגנטיות של האור, תכונות הצבע, כיצד מתנהג אור במעבר בין חומרים - החזרה ושבירה, טבעו הגלי והקוונטי של האור. הכרת מבנה העין, תהליך הראייה ופתרונות לליקויי ראיה. יושם דגש על מכשירים טכנולוגיים ושימושיהם בחיי היומיום.


אסטרונומיה וחלל
האסטרונומיה נחשבת, לאם המדעים. היום, בעידן מסעות החלל והתגליות הגדולות בתחום, זוכה מדע זה להתעניינות רבה בקרב תלמידים ובוגרים. קורס הנ"ל עוסק בנושאים הבסיסיים ביותר כגון משמעות "כיפת השמים", המורכבים יותר כגון "חורים שחורים", והמוכרים כגון מערכת השמש.


כימיה א'
הקורס עוסק בהקניית מושגי יסוד בכימיה ובהבנת הרקע לתהליכים כימיים, בזיקה לתכנית הלימודים של בית הספר היסודי. הנושאים הנלמדים: יסודות, תרכובות, תערובות, המבנה החלקיקי של החומר – אטומים ומולקולות. שפת הכימאים: סימולים, נוסחה כימית, ניסוח תגובות כימיות, חוק שימור המסה, מבנה האטום, המערכה המחזורית ותכונות מחזוריות. הקורס מלווה בהתנסויות לימודיות חווייתיות  כגון: ביצוע התנסויות מעבדתיות, ופעילויות חקר ומושם בו דגש על הבנת הקשר בין המושגים המדעיים הנלמדים לבין תופעות יומיומיות וסוגיות חברתיות, טכנולוגיות וסביבתיות.


חולייתנים
למידה והבנה של היבטים אבולוציוניים, טקסונומיים, אנטומיים, מורפולוגיים והתנהגותיים של מחלקות החולייתנים, עם דגש על נציגי הקבוצות בארץ ישראל. הדגשת הקשר בין מבנה ותפקוד במערכות הגוף השונות והתאמת החולייתנים למקום חיותם.


בוטניקה
הקורס הנוכחי מהווה חשיפה ראשונה למדעי הצמח. בקורסים נלמדים נושאים שונים החל מסיסטמאטיקה ומיון של הצמחים, ממשיך באספקטים מבניים, תפקודיים, התפתחותיים, אדפטיביים ורבייתיים בצמחים העילאיים וכלה בהיכרות עם יחסי הגומלין בין הצמחים לבני האדם ולסביבה בה הם מתקיימים. 


חשמל ומגנטיות
מטרת הקורס היא להקנות הבנה בסיסית בנושאים הקשורים בחשמל ומגנטיות הרלוונטיים למורה המלמד את הנושא בבתי הספר. הקורס עוסק במושגים הבסיסיים ביותר הקשורים לנושא כגון מטען וזרם חשמלי, מתח, הספק, הבנת חשבון החשמל, מגנטיות והקשר שלה לזרם החשמלי. הקורס ילווה במעבדות רלוונטיות.


אקולוגיה
הבנת עקרונות האקולוגיה והקניית התמצאות בעולם המושגים שלה.
יצירת הקשרים וסינתזה של חומר שנלמד בקורסים קודמים במדעים, ובמיוחד בוטניקה וזואולוגיה, וקישורו להבנת הסביבה ויחסי הגומלין בה
התבוננות ביחסי יצור - סביבה מנקודת המבט האקולוגית והאבולוציונית
הבנת השפעת האדם על הסביבה
התנסות בשאילת שאלות, בעבודת חקר בשדה ובעיבוד תוצאות.
מתן רקע תיאורטי נאות לתופעות השדה בביולוגיה וכן לתוכניות לימודים של ביה"ס היסודי העוסקות בנושאים אקולוגיים