הצעה לתוכנית הסבת אקדמאיים ייחודית

מכללת סמינר הקיבוצים פועלת לקידום החינוך בישראל ברוח הגישה ההומניסטית הדוגלת בשוויון ערך האדם, כבודו, חירותו והתפתחותו.

חזונה של המכללה הוא לטפח אנשי ונשות חינוך בעלי זהות אישית-מקצועית-חברתית שלמה ומודעת, חוסן אישי ומקצועי, רגישות חברתית–תרבותית, אזרחות דמוקרטית וקיימות סביבתית. אלו מקודמים תוך מתן דגש על ידע אקדמי, פיתוח כישורי המאה ה-21, יחסים אמפתיים, פדגוגיות עדכניות וחיבורים אותנטיים ומשמעותיים לשדה.

חזון זה בא לידי ביטוי במגוון תכניות ההכשרה במכללה וכך גם בתכנית המוצעת להסבת אקדמיים בדגש על למידה מבוססת מקום.

התוכנית המוּצעת היא תכנית הכשרה חד שנתית של הסבת אקדמאים למסלולים רב גילאיים (גיל רך, יסודי ועל יסודי) ולמגוון הדיסציפלינות (כגון: מתמטיקה, מדעים, ספרות, אזרחות, מקרא). מטרת התוכנית היא להכשיר אקדמאים להוראה כמנהיגוּת חינוכית מקומית בעלת השפעה רחבה על העיר/ מועצה כולה. התוכנית מבקשת לשלב בין מסגרות ההכשרה והפיתוח המקצועי על מנת ליצור שפה עירונית/ מועצתית אחידה, וליצור מרחב אוטונומי לצמיחתם של אנשי ונשות חינוך שיקדמו שינוי חינוכי-חברתי (Fuseli et al., 2010).

קהל היעד של התוכנית

התוכנית פונה לאקדמאיים שמחפשים לעשות שינוי קריירה או מעוניינים במשרה חלקית במערכת החינוך בעיר מגוריהם. אנשים שיש להם ברק עיניים כשמדברים על חינוך והםבעלי תשוקה לעבוד עם ילדים וילדות, נערים ונערות.

תרומה ורווחים

1. טיוב כוח האדם בהוראה והתאמתו למקום - מיון ובחירה של מועמדות/ים טרם כניסתן/ם למעגל ההכשרה והשפעה על אופן ביצוע ההכשרה בהתאם לחזון, למטרות, ליעדים ולתפיסה החינוכית המקומית.

2. צמצום נשירת מורות

 • קליטת מורות/ים חדשות/ים למערכת החינוך המקומית לאחר שפעלו במסגרתה שנה ובהתאם מכירות/ים את המוסדות והאנשים הפועלים בהם ומהווים קבוצת מנהיגות
 • קליטת מורות המכירות את ה'שפה' המקומית, את הפרויקטים הפועלים במסגרת המקום, את החזון ואת התפיסה החינוכית

3. הרחבת מעגל שותפים

 • תושבים אשר הוכשרו להוראה יהיו השותפים הטבעיים של אנשי החינוך הפועלים בישוב כיוון שיכירו לעומק את מערכת החינוך בכלל, ובפרט זו היישובית
 • התוכנית מבוססת על שיתוף פעולה מתמשך ועמוק בין מכללת סמינר הקיבוצים לבין העיר/ הרשות המקומית/ המועצה. שיתוף הפעולה מעודד הסבת אקדמאיים לתחום ההוראה בתפיסה התואמת לעיר/ הרשות וברוח החזון החינוכי של המכללה. מחד, תרומתה של התוכנית היא בהגדלה של היצע כוח ההוראה בעיר, ומאידך תרומתה בשילוב אנשי ונשות הוראה ממגוון רקעים במערכת החינוך בעיר, ויצירה של פרויקטים מגוונים כבר בשנת ההכשרה.

למידה מבוססת מקום מושתתת על ארבע הנחות יסוד

1. למידה מתרחשת גם מחוץ לכותלי בית הספר והכיתה; למידה מתרחשת בכל אינטראקציה פורמלית ובלתי פורמלית

2. למידה כוללת גם היבטים קוגניטיביים וגם היבטים חברתיים ורגשיים, לרבות רווחת הפרט והקהילה

3. למידה היא מיטבית כאשר היא רלוונטית לחיי היומיום ולבעיות מציאותיות

4. למידה אינה רק אינדיווידואלית והיא נבנית עם ותוך אינטראקציה בין הסביבה והאחר, ולכן היא חייבת לכלול תהליכים שיתופיים

הלמידה במסגרת תכנית ההכשרה הייחודית תבקש לקדם את כל ארבעת המרכיבים הללו בשלל דרכי למידה-הוראה-הערכה, במגוון זירות של התנסות במסגרת העיר, הקהילה והמכללה

 הייחודיות של מסלול ההכשרה אותו אנו מציעים:

1. אינטגרציה בין התנסות של חינוך ושל הוראה- שזירת שני הרכיבים יחד לפיתוח זהות חינוכית הוליסטית המתאימה לרוח התקופה

2. שינוי בתפיסות מכשיר המורים ממרצה למנטור. שילוב מנטורינג אישי לכל סטודנטית כפרקטיקה לדוגמא

3. הכשרת מורים מכוונת טרנספורמציה אישית וקהילתית- חתירה לקידום תפיסת אשת/איש החינוך כמחולל/ת שינוי חינוכי-חברתי

התוכנית המוצעת תכלול שעות הוראה בחלוקה הבאה:

 • 24/30 שעות חינוך וההתנסות בהוראה
 • עד 26 שעות הוראת הדיסציפלינה (תלוי ברקע האקדמי של המועמדת)

תנאי קבלה:

 • ועדת קבלה
 • תואר ראשון בממוצע של לפחות 75
 • מועמדים בעלי תואר ראשון עם תחום דיסציפלינארי שנלמד בבית הספר בעבור מועמדים ליסודי ולעל יסודי וגיל הרך [ספרות, היסטוריה, מדעים, מתמטיקה ועוד]


מבנה התוכנית:

הלימודים ימשכו יומיים למשך שנת לימודים מלאה

 • יום לבחירת הרשות - יום התנסות בית ספרית 08:00-16:30
 • יום שישי - יום למידה במכללה 08.30-13.30

 

למידע נוסף: 03-6901200 או במייל: smkb@smkb.ac.il