טופס הרשמה לעובדים להשתתפות ביום הלמידה לזכרו של יצחק רבין