רישום לביטוח תאונות אישיות - אביבית

תאריך: 1/10/18

לעובדי אביבית
(עובדי מנהל ומרצים המקבלים תלוש שכר חודשי מחברת "אביבית")

אני מעוניין/ת בהצטרפות לפוליסת ביטוח תאונות אישיות, קבוצתית של מכללת סמינר הקיבוצים

החל מחודש אוקטובר 2018  ועד סוף ספטמבר 2019.

הנני לאשר בזאת כי סכום הביטוח לשנה הינו בסך 70 ₪ , וינוכה משכרי.

יש למלא את הטופס עד לתאריך 30/11/18

* שדות חובה מסומנים בכוכבית