רישום לביטוח תאונות אישיות - עמותה

תאריך: 30/9/20

לעובדי העמותה
(עובדי מנהל ומרצים המקבלים תלוש שכר חודשי מהעמותה)

אני מעוניין/ת בהצטרפות לפוליסת ביטוח תאונות אישיות, קבוצתית של מכללת סמינר הקיבוצים

החל מחודש אוקטובר 2020  ועד סוף ספטמבר 2021.

הנני לאשר בזאת כי סכום הביטוח לשנה הינו בסך 70 ₪, וינוכה משכרי.

יש למלא את הטופס עד לתאריך 15/11/20