רישום לביטוח תאונות אישיות - עמותה

תאריך: 24/9/19

לעובדי העמותה
(עובדי מנהל ומרצים המקבלים תלוש שכר חודשי מהעמותה)

אני מעוניין/ת בהצטרפות לפוליסת ביטוח תאונות אישיות, קבוצתית של מכללת סמינר הקיבוצים

החל מחודש אוקטובר 2019  ועד סוף ספטמבר 2020.

הנני לאשר בזאת כי סכום הביטוח לשנה הינו בסך 70 ₪ , וינוכה משכרי.

יש למלא את הטופס עד לתאריך 31/10/19

ההרשמה הסתיימה