ניוזלטר 1-10

 מידעון המכללה מס' 10

 

מידעון המכללה מס' 9

 

מידעון המכללה מס' 8

 

מידעון המכללה מס' 7

 

מידעון המכללה מס' 6

 

מידעון המכללה מס' 5

 

מידעון המכללה מס' 4

 

מידעון המכללה מס' 3

 

מידעון המכללה מס' 2

 

חדשות המכללה

חדשות המכללה

ברכות

ברכות

ד"ר יהודית וינברגר

קידום אג'נדה חינוכית אקדמית בפקולטה לחינוך - ד"ר יהודית וינברגר - דיקאן הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך מקדמת מהלך תלת-שנתי לטיפוח של כשירויות הסטודנטים בתחום ההבעה. הכוונה היא למהלך מערכתי שתהיה לו מסה קריטית והשפעה משמעותית על תהליכי ההוראה והלמידה בכל מחלקות הפקולטה לחינוך. ההנחה היא שתהליכים המכוונים להעשרת השפה ולטיפוח כישורי ההבעה והעומק התרבותי של הסטודנטים לא זו בלבד שישפיעו לטובה על הכישורים האינטלקטואליים של הסטודנטים אלא אף יחזקו את הדימוי העצמי שלהם ויהוו נדבך לפיתוח הסמכות שלהם כאנשי חינוך, בהווה ובעתיד.
ד"ר אילנה אבישר

קורס מובילי קיימות הדור הבא - ד"ר אילנה אבישר - דיקאן הפקולטה למדעים

קורס מובילים הדור הבא: אתגרי חברה וסביבה בישראל, במאה ה-21. מבט על היומיים הראשונים.
תהילה מטייב

אישית לוחצת עם תהילה מטייב

מידעון המכללה מס' 1

 

חדשות המכללה

ספרים חדשים

ברכות

פרופ' ציפי ליבמן

תכנון החומש הבא - פרופ' ציפי ליבמן

לפני חמש שנים נכנסה המכללה שלנו לתהליך מובנה לגיבוש חזון ותכנית יעדים. התכנית זכתה לשם "תכנית 10", ולאורה נקבעו ערכי היסוד שלנו והמטרות האסטרטגיות, ששימשו מפת דרכים לניווט המכללה בחמש השנים שחלפו.

תקשורת פנים ארגונית - צאלה יפה

בשנתיים האחרונות שמנו לעצמנו למטרה לקדם את נושא התקשורת הפנים ארגונית במכללה. תחושתנו, שצמיחת המכללה המהירה מחייבת התייחסות וטיפול בנושא התקשורת הפנימית בינינו - הלכה וגברה עם הזמן.
ד"ר מיכל קדרון

אישית לוחצת עם ד"ר מיכל קדרון

אישית לוחצת עם ד"ר מיכל קדרון ראש המחלקה לגיל הרך בפקולטה לחינוך.