תקשורת פנים ארגונית - צאלה יפה - מנכ"ל המכללה

 

בשנתיים האחרונות שמנו לעצמנו למטרה לקדם את נושא התקשורת הפנים ארגונית במכללה. תחושתנו, שצמיחת המכללה המהירה מחייבת התייחסות וטיפול בנושא התקשורת הפנימית בינינו - הלכה וגברה עם הזמן.
 

הסגל הגדל שלנו מונה כיום כבר למעלה מ- 1,000 עובדים (!), מגוון התכניות עצום והטרוגני מאד, ובנוסף – קיים הפיצול הפיזי בשני קמפוסים.
 

בסוף השנה שעברה קיימנו מפגש רב משתתפים של כ- 30 אנשי סגל, אקדמי ומנהלי לדיון פתוח בנושא.
כתוצאה מדיון זה גובשו ביחידת משאבי אנוש שני ערוצי פעולה: 

  • כלי תקשורת מקוון, פעיל, מעודכן, שיופץ בתדירות קבועה בקרב הסגל. 
  • מפגשי "פנים אל פנים" בין ההנהלה והשטח, ובין מחלקות. זאת מאחר ובדיון הפתוח חזרו האנשים על הצורך והחשיבות והאפקטיביות של מפגשים כאלו.

 

כלי התקשורת המקוון מוגש לפניכם עתה, בגיליונו הראשון. הוא מתוכנן לצאת מדי שבועיים, בימי שני, ולהביא אליכם את כל החדשות, העדכונים, וגם מאמרים קצרים ואקטואליים – מחיי המכללה.
אנו מקווים כי הוא יהפוך לחלק משמעותי בשגרת השבוע, וכי הקריאה בו תהיה מעניינת וחשובה לכל אחד מאנשי הסגל, שנרגיש כי מה שקורה – נמצא כאן! ומי שעושה משהו - ממהר לספר ולדווח באמצעותו.
שימו לב - לצעיר הזה שאך נולד טרם נמצא שם. כולם מוזמנים להציע שם עברי ומקורי, במקום ה"ניוזלטר" הזר והשגרתי.

 

באשר למפגשי פנים אל פנים, נבנתה מתכונת שנתית ל- 3 סוגי מפגשים:
"שולחן עגול": פגישה של נשיאת המכללה/רקטור/מנכ"ל עם קבוצה הטרוגנית של אנשים מסגל המכללה, לשיחה פתוחה בנושאים שיעלו על ידי המשתתפים. החלטנו לבצע "פיילוט" של 3 "שולחנות עגולים", שיתבצעו במהלך פברואר. הזמנות כבר נשלחו למשתתפים. לאחר ההתנסות בסוג זה שלמפגש יוחלט אם וכיצד להמשיך.
"ביקורי בית": צוות של 3-4 חברי הנהלה מבקר במחלקה מסוימת, למפגש ושיחה עם אנשיה. (מחלקה – למשל, אחת הפקולטות, הנהלת חשבונות, ספריה).
"מממ": "מחלקה מארחת מחלקה". לדוגמה: משעול מארח את אנשי מחלקת האחזקה. בלמת מארח את אנשי הנהלת חשבונות. הפקולטה לאמנויות מארחת את כל המנהלות האקדמיות.

על פי מתכונת זו הוחלט מי ומי ישתתפו בכל אחת מהמסגרות השנה. מועדי המפגשים השונים מתואמים בימים אלו, ויקיפו במהלך השנה חלק גדול מהצוותים השונים.
נקווה להצלחה, עניין ותקשורת משתפרת בינינו – כתוצאה מתכניות אלו.
 

שיהיה לנו בהצלחה!