כנס החינוך הסביבתי ה- 13 - שחר כהנוביץ'

שחר כהנוביץ'

ביום ד', 20.3.13, יתקיים הכנס השנתי ה – 13 לחינוך סביבתי, בקמפוס המכללה האקדמית בית ברל, והפעם תחת הכותרת: "אחריות לסביבה – יחסי גומלין בין מדיניות, קהילה וחינוך"
להרשמה, אנא כנסו ללינק זה.

הכנס מרוכז השנה על ידי מכללת בית ברל, ומלבד מכללת סמינר הקיבוצים שותפים לו המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, והחברה להגנת הטבע. להלן רציונאל הכנס שכתב צוות ההיגוי:
הפיתוח והצמיחה הכלכלית שחלו בעשורים האחרונים אפשרו שיפור עצום ברווחתו של האדם ובבריאותו. יחד עם זאת, תהליכי הפיתוח והצמיחה אינם מחולקים באופן אחיד בחברה האנושית, והם מתקיימים על חשבון פגיעה ודעיכה של המערכות האקולוגיות בטבע המהוות מערכות תומכות חיים. לפי דוח המילניום של המערכות האקולוגיות (2005), יותר מ- 60% משרותי המערכת האקולוגית המאפשרות את חיוניותה ושגשוגה של החברה האנושית פגועים או מנוצלים באופן בלתי מקיים. אי.או. ווילסון כתב בספרו "הביופיליה" (1993): "בפרק זמן של תקופת חיים אחת, האנושות מנצלת לרעה את הסביבה הטבעית באופן שמדלדל את האפשרויות של הדורות הבאים בצורה בלתי ניתנת להפיכה". לאור מגמות אלו, אחת המסקנות המרכזיות של דוח הערכת המילניום של המערכות האקולוגיות היא שנדרשים שינויים משמעותיים במדיניות, במוסדות ובפעולות האדם כפרט וכחברה על מנת להפוך את מגמת ההרס. כיוון ששורש הבעיות הסביבתיות הוא בהתנהלות האדם (כפרט וחברה), ולאור מימדי המשבר הסביבתי והאתגרים הניצבים בפנינו, אימוץ אחריות סביבתית-חברתית הינו כ˙רח המציאות.

בנושא האחריות צריך להתקיים איזון בין הפרט ובין המערכת החברתית והציבורית העוטפת אותו - אחריות על הסביבה מתחילה בפרט אך נדרשת גם מדיניות ממסדית, פוליטית וציבורית היוצרת אקלים המאפשר ומעודד אחריות סביבתית-חברתית ברמת הפרט.

אחד מהאתגרים המרכזיים של החינוך הוא לפתח אזרחים המאמצים עמדות והתנהגות אחראיות מבחינה סביבתית וחברתית בחייהם היומיומיים ובתקפודם המקצועי. מה המשמעות של להיות אזרח? מהן הזכויות שלי כאזרח? מהן האחריויות שלי, כאזרח, כלפי החברה? כלפי הסביבה הביופיזית? לפי ברקוביץ וחובריו 2004)), פיתוח אזרחות סביבתית כרוך בהעצמת אנשים בידע, במיומנויות ובעמדות הדרושים על מנת שיוכלו לזהות את הערכים האישיים ביחס לסביבה ולפעול בהתאם מתוך הבנה של החלופות ושל השלכותיהן. מכאן, שחינוך (סביבתי) שנועד לפתח אזרחות (סביבתית) אחראית משלב פיתוח שני טיפוסי אוריינות - אוריינות אקולוגית (היכולת להשתמש בהבנה אקולוגית ודפוסי חשיבה המאפשריים התנהלות סביבתית אחראית) ואוריינות אזרחית (היכולת להשתמש בהבנה חברתית-פוליטית-כלכלית לצורך התנהלות מושכלת בחברה). הארגון לפיתוח קהילתי (1997) מציין שאזרח אחראי "משתתף בפעילויות המקדמות את טובת הציבור באמצעות הבנה של המערכות הכלכלית, הפוליטית, החברתית והסביבתית". זאת בהלימה לתפיסת העולם של הקיימות, המכירה בקשר הבלתי ניתן להתרה בין סביבה, חברה, כלכלה ופוליטיקה ובצורך בראיה הוליסטית ואנטגרטיבית על מנת להציב פתרונות ברי-קיימא לסוגיות שבתווך סביבה-חברה.

על רקע זה, הכנס השנתי ה – 13 לחינוך סביבתי יעסוק בנושא של אחריות לסביבה תוך בחינה של יחסי הגומלין שבין מדיניות, קהילה וחינוך כזירות משלימות. הכנס יפגיש בין אנשי חינוך, אנשי אקדמיה והגות ומקבלי החלטות כדי לדון בהיבטים הבאים:

  • מקומה של האחריות בפיתוח מדיניות סביבתית-חברתית.
  • מקומה של הקהילה כגורם משפיע בתהליכי עיצוב מדיניות ובהובלת שינוי חברתי.
  • המשמעות והביטוי של אחריות סביבתית-חברתית בחברה מרובת תרבויות.
  • האחריות כערך בסיסי שצריך לחנך לו, ומקומו של החינוך בפיתוח יכולת ומוטיבציה ללקיחת אחריות על הסביבה.
  • בחינת הממשק ויחסי הגומלין בין מדיניות סביבתית-חברתית ומדיניות חינוכית בישראל.

לפרטים נוספים, מוזמנים לפנות אל שחר כהנוביץ' – Green_Campus@smkb.ac.il


לחזרה לעמוד הראשי של המידעון לחצו כאן.