תכנון החומש הבא - פרופ' ציפי ליבמן - נשיאת המכללה

פרופ' ציפי ליבמן

לפני חמש שנים נכנסה המכללה שלנו לתהליך מובנה לגיבוש חזון ותכנית יעדים. התכנית זכתה לשם "תכנית 10", ולאורה נקבעו ערכי היסוד שלנו והמטרות האסטרטגיות, ששימשו מפת דרכים לניווט המכללה בחמש השנים שחלפו.

עתה הגיע הזמן לרפלקציה ולחשיבה מחודשת הן על החזון, והן על המטרות והערכים. זאת על מנת להתאימם ולעדכנם לנוכח התמורות שחלו בתפיסות העולם שמסביבנו בהווה, ובעיקר לאור התחזיות העתידיות בחברה, בחינוך ובזירה שבה אנו פועלים.

לפיכך, באמצע חודש פברואר תתכנס הנהלת המכללה ליומיים של סיעור מוחין, למידה ועשייה, כשהמטרה היא חשיבה מחודשת ותכנון החומש הבא: משפט החזון, יעדי העל והמטרות האסטרטגיות.

בשלב הבא נקיים דיון ונשתף בגיבוש היעדים האופרטיביים את כל בעלי התפקידים במכללה, אנשי סגל ומנהלה, כפי שנעשה ב"תכנית 10". כך נבנה יחדיו את תכנית החומש הבא, מבוססת ובעלת השראה, שתנחה את עשייתנו בעתיד.