שיפור יכולות הלמידה על בסיס עקרונות מהיוגה - ד"ר יעל אוהד-קרני

דר' יעל אוהד-קרני

ד"ר יעל אוהד-קרני yael.ohad-karny@mail.huji.ac.il

תהליכי הוראה וחינוך בישראל כמו במדינות רבות בעולם המערבי, מהווים כיום יותר מאשר בעבר, אתגר רב מערכתי מורכב. כל השותפים המעורבים המקצועיים לתהליכים אלה, מהעבודה עם גילאי הגן ועד גילאי סיום התיכון ואולי אף מכללות ואוניברסיטאות, מצביעים על קשיי חשיבה, התנהגות והפנמת חומרי הלימוד, כבעיות שטרם ומצאו מענה. אציג במאמר זה גישה סדורה המנסה (וכבר פועלת בשטח) לענות על מהות הבעיות, גם אם לא יכולה לענות על כולן, אחת לאחת. הבעיות המרכזיות בהן נתקלים מורים בבתי ספר יסודיים חטיבות ביניים ותיכון הן:

  • שונות רבה ביכולות תלמידים בכישורי קריאה, הבנה, כתיבה וכו' היושבים יחד בכיתות הטרוגניות גדולות.
  • בעיות קשב וריכוז אצל מספר גדל והולך של תלמידים באותה כיתה/קבוצת לימוד. אחוז צורכי הרטלין במדינות המערב ובישראל עולה בשנים האחרונות.
  • היעדר הפנמה והבנה של הרגלי משמעת והרגלי למידה מתאימים.
  • ימי לימוד ארוכים וריבוי מקצועות מבית הספר היסודי שגורמים לניכור וחוסר התחברות של התלמיד לכל אחד מהמקצועות אותם הוא לומד ביום. ( מעבר מהיר מדי בין שיעור-מקצוע לשיעור). (י' הרפז 2012).

 

רבות הרפורמות שהוכנסו למערכות החינוך, ובמרכזן הרצון לשפר את הרגלי הלמידה וההישגים, אך מעטות מהן יצרו שינוי מהותי בשנים האחרונות.
ברצוני להציג גישה פדגוגית מובנית, המוכרת בשמה R.Y.E, Research Yoga in Education זהו גם שמו של ארגון מורים אירופאי, שמצא בעקרונות היוגה, דרך מרובת כלים, לשיפור תהליכי למידה-הוראה וחינוך*. שיטת R.Y.E מבססת את ההוראה על חווית התלמידים והבנתם את הנלמד, על בסיס עקרונות שונים מהמקובל כיום במערכת החינוך. מודל ההוראה מבוסס על מערך כולל ורחב המשלב אלמנטים קוגניטיביים, מנטליים ורגשיים.
עקרונות אלה מיושמים בכיתה בהדרגה ובאופן ספיראלי, בהתאם לגיל התלמידים ויכולותיהם. עבודה על פי המודל יכולה לשפר את מוכנותם של תלמידים ללמידה כולל השינויים הרבים הצפויים עם כניסתן של תוכניות לימודים הדורשות התמודדות עם פדגוגיה במאה ה 21**.
השיטה מבוססת על ששה עקרונות***:

  • אני והסביבה- סביבה קרובה ורחוקה.
  • הפנמה של משמעת פנימית, היכולת הבנה של גבולות.
  • תשומת לב ושיפור היציבה.
  • נשימה נכונה-היכרות ומתן תשומת הלב לנשימה הטבעית.
  • יכולת אבחנה של חמשת החושים ופיתוח תשומת לב לשונות ביניהם.
  • ריכוז והרפיה.

 

יישומם של עקרונות אלה בבניית מערכת היחסים בין מורה לתלמידים, בין המורה לתהליך הכנת השיעורים ותהליכי למידה, עשויים להגביר את יכולתם של התלמידים, לספוג את הנדרש ולהיות יצירתיים ובעלי מוטיבציה ללימודים, כיוון שעקרונות אלה, מלווים בסדרת פעילויות גופניות ומנטליות, לקידום כלי למידה יעילים. ועתה להרחבת ההסבר:
 

1. אני והסביבה
הגדרה והבנה של היחס בין התלמיד לבין הסביבה. בין האדם למעגלי ההתייחסות החברתיים, משפחתיים הלאומיים והקוסמיים, עקרון זה כולל, גם הבנת הצורך בקיומם של גבולות.
כל זאת לאור היישום של תובנה חשובה בחיי חברה ובחיים אישיים, שיש צורך ביכולת להבחין, לאבחן, להפריד לראות את השונה וה'אחר' המורה אמור לקדם פיתוח יכולת ההבחנה בין פנים לחוץ של התלמיד, הבחנה בינו לבין הסביבה בה הוא פועל, בין עיקר לטפל. בין כל מה שבשליטתו לבין מה שאיננו.

2. הפנמה של משמעת פנימית, יכולת הבנה של גבולות.
הכרה בגבולות ומגבלות אישיות ואחרות במסגרת הלימוד. התלמיד יציב לעצמו דרישות ויפנים את התובנות הללו. התלמיד יהיה מודע ויוכל ליישם 'על עצמו', כללי משמעת ועמדות מוסריות. למידה זו מתרחשת כל הזמן, אך המודעות לחשיבותה נמוכה מאוד בחברה המערבית והישראלית בכלל זה. בחברות מהגרים, בעיה זו מקשה מאוד על תפקוד התלמיד במסגרת לימודית חינוכית, בשל היעדר גבולות, המובנה ונוכח בחברה.

3. תשומת לב ושיפור היציבה.
בקרב ילדים רבים, בגילאים צעירים מאוד מגיל 5 ואילך, מתפתח חוסר תשומת לב והבנה לגוף הפרטי שלהם. הם מגלים חוסר תשומת לב לגוף, מתקשים בהקשבה לצורכי הגוף כמו נשימה עמוקה ואינטנסיבית, נשימה מרגיעה. הבנת חשיבותו של מזון בריא, של פעילות ספורטיבית לשמירה על גמישות הגוף ועל חוזקו, כגון הפעלת שרירים, פעילות הלב, פעילות נגד בריחת סידן.

4. נשימה נכונה-היכרות ומתן תשומת הלב לנשימה הטבעית.
פעילויות פשוטות ולא מכבידות של הפניית תשומת הלב לנשימה הטבעית, משיג המורה המלווה את כיתתו, הגברת יכולותיהם של התלמידים, להקשיב לעצמם. להיות ערניים יותר וברורים יותר לגבי מהו מצבם 'נכון לעכשיו', במצב הנוכחי.

5. יכולת אבחנה של חמשת החושים.
היכולת להתפנות לנשימה הטבעית, פותחת את הפתח לאבחנות נוספות, כמו היכרות עם חמשת החושים, היכרות שמאפשרת אבחנה מדויקת יותר. דרך התנסות מעשית בצבעים, צלילים, ריחות וכו' שכל אחד חווה במהלך יום רגיל. עם זאת הפניית תשומת הלב, המדויקת ומורכבת יותר, מגבירה אצל הלומד יכולות אבחנה, ומגוון אפשרויות גם בתחומים אחרים. היכולת להפריד בין החושים, קשורה ויכולה להיקשר ליכולת להבחין בין מצב של חוסר מיקוד למצב של ריכוז מלא- תשומת לב וקליטה מלאים.

6. ריכוז והרפיה
מחקרים שונים מהשנים האחרונות, מצביעים על הקשר שבין רגיעה ללמידה. מסקנה מקובלת היא בקרב הורים, מורים, ואף מדיווחי תלמידים, שמתח, כעס ומפירי שלווה אחרים, מקשים על תלמידים בכל הגילאים ללמוד. כדי ללמוד, ילדים ומבוגרים, זקוקים לרגיעה-שלווה- relaxation. כאשר ילדים נדרשים לשבת שעות רבות ללא תנועה, סביר להניח שיהפכו לחסרי מנוחה, עצבניים ונרגשים עד כדי חוסר שליטה. יש סבירות גבוהה שתלמידים אינם יודעים כיצד להירגע. על כן לימוד הילדים כיצד להירגע, הוא הצעד הראשון לקראת מצב של למידה ופתיחות ללמידה. בנוסף - מורים רגועים, יכולים להתפנת ולראות את הילד, את הרבדים השונים באישיותו, כמו הרובד הפיזי-הגופני, הרובד המנטלי והרגשי. התלמיד יילמד להתמקד ולהתרכז בנושאים המצריכים העמקה, כמו שאלת חקר, בירור מעמיק. לימוד בעל ערך מתרחש תוך כדי יצירת תובנות חדשות, פרספקטיבה חדשה שלא היתה מובנת קודם לכן לתלמיד. יכולת זו, מאפשרת פיתוח ויצירת חומרים ותיאוריות חדשות, בלעדיהן אין לחברה המודרנית מרחב והזדמנות להתפתחות.

 

*R.Y.E הוקם בצרפת על ידי ד"ר מישלין פלאק, בשנת 1978 ומאז מופעל ב כ 15 מדינות באירופה בדרום אמריקה, בארה"ב, ובישראל, כאשר בחלק מהמדינות, משרד החינוך המקומי, מכיר בארגון לצורך הכשרת סגלי הוראה, ובעקרונות ההוראה המומלצים, ואף שילב אותם בבתי ספר.

** מישלין פלאק, למידה והוראה בעזרת עקרונות מהיוגה, פאריס 1978, מאנגלית יעל אוהד-קרני, ירושלים 2011.

*** פטנג'אלי ביסס את היוגה על שמונה יסודות, ובששה מהם ניתן להתבסס על עבודה חינוכית עם ילדים. ראה גם: Swami Satyananda S. Yoga Education for Children, Bihar, India 1990.

לחזרה לעמוד הראשי של המידעון לחצו כאן