ברכות

ברכות


לקרן וולקומיר מהרפואה המשלימה להולדת הבת.


לרועי סמואל מהפקולטה למדעים להולדת הבת


לד"ר נורית דביר על המינוי לרכזת הסיוע הלימודי ביחידת דיקנת הסטודנטים