ברכות

ברכות


למיה דביר מהפקולטה לחינוך להולדת הבן.


ברכות לקבלת תואר ד"ר לנילי לאור בלסבלג מהפקולטה לחינוך ולאורית ארז מהפקולטה למדעים.


לרן ישפה על זכייתו בפרס החינוך לשנת 2013 ועל עבודתו בבית הספר לתקשורת מקדמת.