ברכות

 

לאביגדור יעקובי מהפקולטה למדעים ללידת הבת
לאפרת אלרן מביה"ס ללימודים מתקדמים ללידת הבן
לאלברט בוליסקריה ממחלקת תפעול ואחזקה לחתונת הבת
לנסים אבישר מהפקולטה לחינוך להולדת הבן
 

ברכות לקבלת תואר ד"ר:

לגלעד גולדשמיט וענת פורת מהפקולטה לחינוך
לתמי הופמן מהמרכז לפיתוח פדגוגי
לאורנה פליק מהפקולטה למדעים

ברכת הצלחה בתפקיד לליאו תנא – מרכז תחום קולנוע במרחב מולטימדיה במשעול (מחליף לדני בר).