קידום אג'נדה חינוכית אקדמית בפקולטה לחינוך - ד"ר יהודית וינברגר - דיקאן הפקולטה לחינוך

 דר' יהודית וינברגר

הפקולטה לחינוך של סמינר הקיבוצים רואה בפיתוח וקידום ההכשרה להוראה יעד מרכזי, אותו היא מקדמת במסגרות השונות שבאמתחתה. לכל מסגרת ותחום הכשרה (לימודי תואר ראשון ושני) תכנית ייחודית הכוללת לימודים תיאורטיים ופרקטיים על פי הצרכים הייעודיים של הוראת התחום, המקצוע המסוים ושכבת הגיל המוגדרת של התלמידים. בשנת הלימודים תשע"ג הוחלט על שני דגשים אקדמיים - חינוכיים ייחודיים:

  • טיפוח כשירויות הסטודנטים בתחום ההבעה, עליו נרחיב את הדיון בגיליון זה.
  • טיפוח כשירויות אמפתיה של הסטודנטים, ככלי לטיפוח אינטראקציה מיטבית בשדה החינוך.

טיפוח כשירויות הסטודנטים בתחום ההבעה בכתב ובע"פ בדגש על מיקוד, בהירות וקוהרנטיות תוך שימוש בשפה תקנית, עשירה ומדויקת מבחינה דיסציפלינרית למטרות לימודיות, תקשורתיות ותרבותיות - הכוונה למהלך כלל פקולטטי שיזמן מגוון התנסויות בקריאה עמוקה ובהבעה בכתב ובעל פה, אשר יעשיר את השפה והמרחב אסוציאטיבי של הסטודנטים בחתירה להשגת של עומק תרבותי במסגרות ההכשרה השונות. ההנחה היא שתהליכים מסוג זה יחזקו את הדימוי העצמי האינטלקטואלי של סטודנטים ויהוו נדבך לסמכות האינטלקטואלית שלהם כאנשי חינוך, בהווה ובעתיד.
המהלך הפקולטטי של טיפוח כשירויות ההבעה הינו מערכתי, מתוך שאיפה ליצור השפעה משמעותית על תהליכי ההוראה והלמידה בפקולטה, בתכניות ההכשרה השונות. ההובלה של השינוי מתבצעת בתכנית תלת שנתית הכוללת תהליכי למידה, תכנון, הטמעה וניתוח התהליכים, בשיתוף של הנהלת הפקולטה והסגל האקדמי שלה. בתשע"ג, השנה הראשונה של הפעלת התכנית, המהלכים מקודמים במסגרת סמינר פקולטטי שמטרותיו:

  • הצבת הנושא על 'סדר יומה' של הפקולטה לחינוך והתנעת תהליך השינוי בפקולטה.
  • הצגה בהירה של מהות השינוי .
  • למידה של התחום וגיבוש 'שפה משותפת' בנושא.
  • תכנון של תכנית פיילוט לתשע"ד לכל מחלקה, יחידה ותכנית בפקולטה.

ההיקף של הסמינר הוא כ- 30 שעות אקדמיות, משתתפים בו כ- 35 משתתפים קבועים. נכון למועד זה, התקיימו 5 מפגשים מרתקים שכללו למידה ממומחים מתוך המכללה ומחוצה לה. להלן חלק מהנושאים שהוצגו במסגרת ההרצאות ונידונו בסמינר:

  • לימודי אוריינות אקדמית במכללה – סקירה היסטורית. ד"ר אקי שגב מילר.
  • הבעה ככשירות אינטלקטואלית של מחנך משכיל. פרופ' נמרוד אלוני.
  • רטוריקה והקשר בין שפה למחשבה. ד"ר שי פרוגל.
  • כתיבה אקדמית בתחומי דעת- מבט מן הפרקטיקה. ד"ר עליזה לזרסון (אונ' בר אילן).

במהלך פגרת הסמסטר, קיימנו שני מפגשים ארוכים בהם הציגו חלק ממשתתפי הסמינר הפקולטטי (ד"א ליאורה קרפ גבעון, ד"ר דורית ברחנא לורנד, ד"ר מעין מזור, ד"ר פרישמן ענת שיטרית, יוסי איתן, ד"ר שרון גבע, ד"ר אקי שגב מילר, עדנה נעמן ואורנה שחף, ד"ר טליטה קוש, ד"ר חנה אבני שיין, ד"ר יהודית וינברגר) את הפרקטיקות שלהם בנושא זה. הדיון שהתקיים בשולחנות עגולים בעקבות ההיצגים שימש בסיס לניסוח עקרונות לתכניות שייבנו לשנים הבאות. ב- 12.05.13 הפקולטה תקיים יום עיון לכל סגל המרצים של הפקולטה בנושא היערכות לקראת טיפוח כישורי הבעה. פרופ' דורית רביד מאוניברסיטת תל אביב, תרצה את הרצאת העוגן ביום העיון. בנוסף, יוצגו בו התכניות בתחום זה של המחלקות השונות לתשע"ד.


לחזרה לעמוד הראשי של המידעון לחצו כאן.