ספרים חדשים

 

השנה ראו אור כמה ספרים חדשים של סגל ההוראה:

  • בתיה צור, מיכל סגל ואניטה רום: "והילד אומר, רכישת שפה ותקשורת בילדות" בהוצאת מכון מופ"ת.
  • חנוך בן פזי: "הפרשנות כמעשה מוסרי: ההרמנויטיקה של עמנואל לוינס" בהוצאת רסלינג.
  • ישראל כ"ץ ונורית דביר: כתב העת: אנליזה ארגונית: כתב עת לייעוץ ארגוני (גיליון מס' 17). בכתב עת זה מצויים מספר מאמרים פרי עתם של מדריכים פדגוגים ומרצים שונים ממכללת סמינר הקיבוצים, המשך לפרסומי קבוצות החקר של ההדרכה הפדגוגית.
  • ירון וונסובר: "היה היה פעם: על היסטוריה, סיפור ועניין בין כתלי בית הספר" בהוצאת מכון מופ"ת.