היעדרות וחופשות במהלך שנת הלימודים

חופשת מחלה
יש להודיע בהקדם האפשרי למזכירות ההוראה. חובה להציג אישור רפואי עד שבועיים לאחרהחזרה לעבודה.
 

מילואים
יש להודיע מראש למזכירות ההוראה על יציאה למילואים, ובתום השירות יש להגיש תלוש מקורי. אי הגשת התלוש מחייבת ניכוי ימי ההיעדרות מהשכר.

 

כנסים וימי עיון

  • מרצים המבקשים לצאת לכנסים בארץ ובחו"ל, ימלאו טופס בקשה להיעדרות במזכירות ההוראה/בפקולטה ויעבירו לאישור דיקן הפקולטה.
  • כל היעדרות שלא אושרה או שאין לה סיבה מוצדקת – תנוכה מהשכר (רצוף פירוט נוהל היעדרויות).