הרשמה והתחייבות לחוג תנועה בריאותית תשע"ח

הנני  מבקש להירשם לחוג תנועה בריאותית שיתקיים במהלך שנת הלימודים תשע"ח, במהלך החודשים נובמבר 2017-יוני 2018 בימי א' בין השעות 07:30-08:15.

התשלום  לחוג הינו 50 ₪ לחודש. התשלום קבוע ולא יחולו קיזוזים על היעדרויות במהלך החודש.

עובדים המקבלים שכר מהמכללה :
ידוע לי כי ינוכה ממשכורתי סך של 50 ₪ לחודש בגין השתתפותי בחוג במהלך שנת הלימודים.

עובדי משרד החינוך / גימלאים :
ידוע לי כי עליי להסדיר את  התשלום לחוג בקופה של מדור שכר לימוד אצל ורד אילון (עדיף לשלם באופן מרוכז)
את הקבלה יש להעביר לתיבת הדואר של  משאבי אנוש בבניין המינהלה / או לשלוח למייל: shelly.depaz@smkb.ac.il

נהלי ביטול :
ניתן לשלוח בקשה לביטול השתתפות בחוג למייל:  shelly.depaz@smkb.ac.il
בקשה שתגיע עד סוף כל חודש תטופל לחודש העוקב.

מילוי טופס ההרשמה: