מרכיבי השכר

מרכיבי השכר העיקריים

כאמור סגל בכיר יכול לעבוד עד 100% משרה בדרגתו, משרה מלאה עבור כל אחת מהדרגות מפורטת להלן:

פרופ' מן המניין/פרופ' חבר – 10 שעות

מרצה בכיר/מרצה – 12 שעות

מורה בכיר/מורה 14 שעות

השכר מוצמד לטבלאות השכר של המכללות שמפרסמת יחידת השכר ותנאי העסקה בות"ת וכפי שיתעדכנו מעת לעת.


 רכיבי השכר – רכיבי השכר הינם קבועים וכוללים: וותק, שכר משולב, תוספת אקדמית, תוספת קידום ותק, תוספת שחיקה.


ותק בדרגה – ותק בדרגה יקבע בהתאם לטבלאות השכר של הסגל האקדמי הבכיר במכללות. בכל דרגה תקבע שנת הוותק ותשתנה בהתאם לטבלאות כאשר מרצה יקודם בדרגתו ללא קשר לוותק האישי שלו במכללה או בדרגה בכירה קודמת.

בקשה להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית 


זימון להוראה והסכם העסקה
כל המרצים מקבלים במייל מידי שנה  זימון להוראה והסכם העסקה. הזימון כולל פירוט של היקף שעות ההוראה ונתוני העסקה נוספים.
חובה לחתום על ההסכם ולהחזירו בהקדם למינהל מרצים.

 כל המרצים זכאים להפרשות לקרן פנסיה וקרן השתלמות וכן להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.

 

להלן קישור לטבלאות השכר