מידע למרצה בסגל בכיר ות"ת

הקדמה

באוקטובר 2018 אומץ ע"י המכללה ההסכם הקיבוצי לסגל הבכיר בות"ת משנת 2017 שאושר ע"י הממונה על השכר. החל משנה"ל תשע"ט חלים תנאי ההסכם על המרצים בסגל הבכיר במכללה.

לנוחיותכם מצורפים – הסכם קיבוצי 2011, הסכם קיבוצי 2017 וכן טבלאות שכר מעודכנות ל- 1.9.19.

לצפייה בהסכם קיבוצי סגל בכיר מכללות, לחצו כאן

לצפייה בהסכם קיבוצי ור"מ, לחצו כאן


מידע כללי

  • בסגל הבכיר יכללו מרצים שוועדת המינויים אשרה את הדרגה האקדמית שלהם.
  • המעבר לסגל בכיר ודרגת העסקה, למעט דרגת פרופ' הנקבעת ע"י ועדה חיצונית של המל"ג, נקבעים בהתאם לקריטריונים של ועדת המינויים הפנימית של הסגל הבכיר, חוקר ואחר, והגשת תיק ע"י המרצה.
  • בסגל הבכיר מספר דרגות בהתאם לפירוט שלהלן:

פרופסור מן המנין

פרופסור חבר

מרצה בכיר

מרצה

מורה בכיר

מורה

מרצה בסגל הבכיר חייב לעבוד במכללה לפחות 50% משרה. בסה"כ ניתן לעבוד עד 100% משרה בדרגה ועוד 50% כממ"ח אולם אך ורק בפקולטות/מחלקות/חוגים שאינם נחשבים ליחידת האם של המרצה במכללה במכללה או במוסד אקדמי אחר.