תנאים סוציאליים

התנאים הסוציאליים הניתנים למרצים בדירוג דרגה הינם:

א. קרן פנסיה – מורה רשאי לבחור בקרן פנסיה בהתאם לרצונו. על המרצה למלא טופס בו הוא מבקש להצטרף לקרן הפנסיה לפי בחירתו. במידה ולא ימלא טופס כזה יצורף המרצה לקרן הפנסיה בו מבוטחים מרבית מרצי המכללה (מבטחים החדשה).   
   
ב. קרן השתלמותמרצים שעובדים חצי משרה לפחות (או 1/3 משרה אם זו עבודה יחידה), זכאים להצטרף לקרן ההשתלמות למורים המנוהלת בבנק הבינלאומי הראשון. ההצטרפות לקרן היא אישית ויכולה להיעשות רק על ידי המורה. פרטים נוספים אפשר לקבל במינהל מרצים.

כמו כן ניתן למצוא את הטפסים באתרי האינטרנט. מרצה שאינו שייך לאף אחד מן הארגונים היציגים ימלא אחד מן הטפסים להצטרפות.

 

למרצים החברים בהסתדרות המורים    www.kranoth.org.il

 
למרצים החברים בארגון המורים         www.kereni.co.il