מרכיבי השכר

מרכיבי השכר העיקריים הם:

א. דרגה - נקבעת על פי התואר האקדמי על סמך תעודות שמביא המורה.
אם התואר הוא מאוניברסיטה בחו"ל יש לפנות למחלקה להערכת תארים מחו"ל שבמשרד החינוך, ורק על סמך אישור המחלקה תיקבע הדרגה.
 
ב. ותק בהוראה - כל שנת עבודה בהוראה בהיקף של 1/3 משרה ויותר מזכה בשנת ותק. אישור הוותק ייעשה על ידי משרד החינוך, על סמך אישורים שמביא המורה, החייבים לכלול אישורים ממקומות עבודה קודמים בציון שנות עבודה והיקף משרה בכל שנה.

קידום ותק משנה לשנה למורים העובדים אצלנו פחות מ-1/3 משרה, יעשה רק על סמך אישור על עבודה נוספת באותה שנת לימודים, שעל המורה להביא. מורים שהיו בשנת שבתון מקרן ההשתלמות, יביאו אישור מהקרן לצורך קידום הוותק.

ג. גמול השתלמות - משולם על פי זכאות אישית של כל מורה שברשותו תעודת הוראה או רישיון הוראה.
·   מורים בעלי תעודת הוראה ותואר אקדמי זכאים ל"כפל תואר" - 8.75 יחידות.
·  מורים בעלי רישיון הוראה ותואר אקדמי זכאים ל"גמול ביניים" - 4 יחידות.
בנוסף - ניתן לצבור עוד 16 יח' גמול עבור שעות השתלמות ו/או פרסומים, הרצאות בכנסים בין-לאומיים, יצירות אומנות שהוצגו בתערוכות, ספרים, בימוי בתיאטרון, כוריאוגרפיה, יצירות מוסיקליות שהודפסו או בוצעו. כל יחידת גמול שווה 1.2% מהשכר.
הזכאות לגמול נקבעת רק על ידי משרד החינוך על פי מסמכים שהמורה מגיש באמצעות מינהל מרצים.
 
 ד. מורה אם - מורה שהיא אם לילד עד גיל 14 ועובדת 79% משרה ומעלה, זכאית לתוספת של 10%. התוספת ניתנת גם על משרה שהנה מעל 100% (עד 140%) בתנאי שהוגשה בקשה כאמור בסעיף 4. מורה שעובדת במשרה חלקית (פחות מ-79%) בשני מוסדות או יותר, תעביר אישור מכל המוסדות בהם היא מועסקת (בתי ספר ומכללות להכשרת עו"ה בלבד)\

 

מענקי השתלמות והחזר שכ"ל (על-פי הנחיות משרד החינוך בכל שנת לימודים)

א. מענק השתלמות - משרד החינוך מקציב מענקי השתלמות למרצים המשתלמים תוך כדי עבודתם. המענק ניתן על פי סדרי עדיפויות של משרד החינוך בהתאם לבקשות המוגשות על ידי המרצים ומשולם בשעות הוראה (עד 4 ש"ש) במשכורת החודשית. מועד הגשת הבקשות הנו לרוב בחודש מאי בכל שנה.
טפסים מתאימים ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד החינוך.

ב. החזר שכר לימוד -  נניתן על ידי משרד החינוך למרצים הלומדים תוך כדי עבודתם ועומדים בקריטריונים שנקבעו. מועד הגשת הבקשות הנו חודש אוקטובר בכל שנה.
טפסים מתאימים ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד החינוך. רק מרצים המוכרים ע"י משרד החינוך ומועסקים בחלקיות משרה יוכלו להגיש בקשות אלו. אישור לבקשות אלו יינתן אך ורק ע"י משרד החינוך.

 
זימון להוראה
כל המרצים מקבלים מידי שנה  "זימון להוראה" הכולל:
א. פירוט היקף המשרה לפי שעות הוראה ותפקידים אחרים
ב. פירוט תנאי העסקה אישיים

משכורות ותלושי שכר

המשכורת מועברת  ישירות לחשבונות הבנק של המרצים בתחילת כל חודש.
תלושי המשכורת של מרצים עובדים עמותה  ניתן לקבל דרך מערכת החילנט דרך אתר המכללה (ניתן לקבל תמיכה במיחשוב 036902345).
מרצי משרד החינוך – ניתן לקבל תלושי שכר דרך אתר משה"ח.

בקשה לאישור גמול השתלמות לפרסומים

בקשה לאישור גמול השתלמות על סמך השתלמויות