החזר הוצאות נסיעה

 

כל המרצים זכאים להחזר הוצאות נסיעה לפי תעריפים של תחבורה ציבורית, בימים בהם הם מלמדים. לקבלת ההחזר יש למלא טופס בקשה, בראשית שנת הלימודים, במינהל מורים.

מדריכים פדגוגיים זכאים להחזר הוצאות נסיעה לתפקידי הדרכה ברכב פרטי. לצורך קבלת החזר עליהם למלא טופס מתאים ולצרף צילום רישיון נהיגה ורישיון רכב בר תוקף. לקבלת טפסים יש לפנות למינהל מורים.
 
החזר הוצאות נסיעה בימים בהם המרצה אינו משובץ לעבודה ישולמו אך ורק לנסיעות בתפקיד. לא ישולמו החזרי נסיעות על נסיעות למכללה להשתתפות בישיבות וכדומה.