החזר הוצאות נסיעה

כל המרצים זכאים להחזר הוצאות נסיעה לפי תעריפים של תחבורה ציבורית, בימים בהם הם מלמדים. לקבלת ההחזר יש למלא טופס בקשה, בראשית שנת הלימודים, טופס זה נשלח למרצים בכל תחילת שנה במייל.

מדריכים פדגוגיים זכאים להחזר הוצאות נסיעה לתפקידי הדרכה ברכב פרטי. לצורך קבלת החזר עליהם למלא טופס מתאים (מרצי משה"ח נדרשים לצרף צילום רישיון נהיגה ורישיון רכב בר תוקף.) טופס זה נשלח למרצים בכל תחילת שנה במייל.

החזר הוצאות נסיעה בימים בהם המרצה אינו משובץ לעבודה ישולמו אך ורק לנסיעות בתפקיד. לא ישולמו החזרי נסיעות על נסיעות למכללה להשתתפות בישיבות וכדומה.