תנאים סוציאליים

מרצה מן החוץ זכאי לניכויים לפנסיית חובה, פרטים נוספים ניתן למצוא בטפסים המצורפים